2021-02-19 Höghastighetsbanan kan byggas på rekordtid https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/02/hoghastighetstag-brobana-stadsdel-1.jpg

Höghastighetsbanan kan byggas på rekordtid

I Kina har ungefär 3 500 mil stambana byggts med denna metod. Bild: Skanska/CRIG
I Kina har ungefär 3 500 mil stambana byggts med denna metod. Bild: Skanska/CRIG
Järnväg
Skanska

Höghastighetsbanan går att bygga på nio år – om den byggs på pelare, så kallade landbroar av betong. Det är ungefär halva den tid som Trafikverket räknar med. Det fastslår Skanska som tittat på ny teknisk lösning.

Ett tiotal ingenjörer och andra experter på Skanska har gjort en studie om höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Enligt rapporten går det att bygga höghastighetsjärnväg betydligt snabbare än vad tidigare beräkningar har visat. Detta genom att bygga spåren på prefabricerade betongbroar i stället för på traditionella banvallar.

– Vi har detaljstuderat sträckan Hässleholm – Lund. Investeringen ligger på samma nivå som Trafikverkets kalkyler. Den stora vinsten ligger den kraftigt förkortade byggtiden, säger Skanskas vd Gunnar Hagman till DN.

Enligt studien ger det dessutom en en betydligt bättre förutsägbarhet på slutkostnaderna. Studien visar att sträckan Stockholm-Göteborg kan byggas för tåghastigheter på 320 km/h på cirka nio år, plus en planprocess på tre år.

”Brobanor kräver dessutom betydligt mindre markåtkomst och masshantering än med banvallar. Broar minskar barriäreffekten och påverkan på djurliv och miljö och andra passager eftersom det går att gå eller åka under broarna och markägares maskiner kan ta sig fram”, skriver Skanska på sin hemsida.

”Rapporten är en fallstudie av sträckan Hässleholm-Lund (59 km), där vi har lärt oss mer om tekniken av kinesiska CRIG. I Kina har ungefär 3 500 mil stambana byggts med denna metod”, skriver Skanska.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!