2021-02-12 Öresundsbrons järnväg klar för nytt signalsystem https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/02/98a9ddf6c3184b72_org.jpg

Öresundsbrons järnväg klar för nytt signalsystem

Foto: Øresundsbron
Foto: Øresundsbron
Järnväg

Öresundsbrons järnväg har anpassats för framtidens signalsystem ERTMS – en europeisk standard som med ett gemensamt system förenklar tågtrafik mellan länder. Mer än tio års arbete inom konsortiet banar därmed väg för smidigare och säkrare tågresor över gränsen med enklare trafikledning.

– Öresundsbron är en av de första sträckorna i Sverige där installationen av ERTMS har påbörjats, vilket är ett viktigt steg för såväl bron som tågtrafiken i Europa och över sundet, säger Rolf Sundqvist, chef för Öresundsbrons järnvägsdrift.

Trafikverket och Banedanmark ansvarar för införandet av ERTMS i Sverige och Danmark i nära samarbete med branschen. Syftet är att ersätta en sliten signalanläggning och underlätta trafik över landsgränser inom Europa.

– Med tanke på att bron går över just en gräns kommer det få stor betydelse för de som kör tåg över bron, säger Rolf Sundqvist.

Slutliga tester genomfördes framgångsrikt av det första steget i införandet av ERTMS under en natt i slutet av 2020, och strax före årsskiftet kom godkännandet från Trafik-, bygge-, och boligstyrelsen.

Nu kan både ERTMS-utrustade tåg och övriga, till exempel tåg som i dagsläget har danskt och svenskt signalsystem ATC, köra i full hastighet över systemskifteszonen på förbindelsens konstgjorda ö Peberholm.

Två steg återstår innan ERTMS är helt etablerat och driftsatt. Om några år väntas Banedanmark ha infört ERTMS på den danska sidan, och därefter ska det vara utrullat på den svenska sidan tidigast 2030. Øresundsbro Konsortiet har genomfört ERTMS-anpassningen i samarbete med Trafikverket och Banedanmark.

– Det här är en stor och viktig milstolpe, säger Sven-Håkan Nilsson, projektledare och koordinator för projekt ERTMS Öresund på Trafikverket


Fakta: Öresundsbrons järnväg

• Omkring 11-12 miljoner tågpassagerare reste årligen över sundet åren 2010-2019. Under samma tidsperiod rullade cirka 6-7 miljoner ton gods, i cirka 9.000 godståg, över bron varje år.
• Øresundsbro Konsortiet ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av förbindelsen över Öresund.
• Brons järnväg är tätt integrerad i den danska respektive den svenska järnvägsinfrastrukturen. På uppdrag av Øresundsbro Konsortiet står Banedanmark och Trafikverket för bland annat trafikstyrning och kapacitetstilldelning på dansk respektive svensk systemdel.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!