2021-02-01 Jätteprojektet klart för trafik https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/02/099adccd-6895-4920-be42-3548a278896a.jpg

Jätteprojektet klart för trafik

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Järnväg

Efter tre års byggarbeten står, Kardonbanan, den nya godsjärnvägen som förbinder Södra stambanan med Norrköpings hamn klar för trafik.

Hösten 2017 påbörjades arbetet med den sju kilometer långa järnvägsbanan som går från Åby till Händelö och förbinder Södra stambanan med Norrköpings hamn.

Syftet med att bygga Kardonbanan har varit att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Samtidigt är Kardonbanan en förutsättning för att kunna bygga Ostlänken genom Norrköping.

”Tack vare den nya elektrifierade järnvägen, det utbyggda vägnätet på Malmölandet och hamnen som växer stärker Norrköping sin position som en av landets främsta logistikstäder”, skriver kommunen i pressmeddelandet.

I och med flytten av godshanteringen från centrala Norrköping frigörs ytor för den nya stambanan och för stadsutveckling runt den nya centralstationen.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!