2021-01-20 Trafikverket: Förslagen för nya stambanan https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/01/43ab821f-fdb0-43fc-b602-9733a9a00a68-1.jpg

Trafikverket: Förslagen för nya stambanan

Den nya järnvägen kommer ge snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan. Foto: Trafikverket
Den nya järnvägen kommer ge snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan. Foto: Trafikverket
Järnväg

Nu finns konkreta förslag för hur den nya järnvägssträckningen mellan Lund och Hässleholm ska dras, ett projekt som är den första sträckan av en ny stambana mellan Stockholm och Malmö.

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 kilometer i timmen för fjärrtåg och 250 kilometer i timmen för snabba regionaltåg.

Den nya järnvägen kommer ge snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan. När hela den nya stambanan mellan Stockholm och Malmö är färdig kommer restiden mellan orterna vara avsevärt kortare. Möjligheten att köra mer gods på järnväg ökar också då det frigörs utrymme på Södra stambanan.

Under perioden 20 januari – 16 mars genomförs projektets tredje samråd för den utredning som ser över var man bäst placerar järnvägen mellan Hässleholm och Lund. Bland annat så kan det bli aktuellt med en ny station utanför Gunnesbo.

Trafikverkets syfte med samrådet är att informera om projektet, att visa upp de förslag till lokaliseringsalternativ som tagits fram och att få in synpunkter på förslaget.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!