2020-12-14 Stor satsning på järnvägen i södra Norrland och Dalarna https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/dodi-achmad-kvmHB9oryRc-unsplash.jpg

Stor satsning på järnvägen i södra Norrland och Dalarna

Foto: Dodi Achmad / Unsplash
Foto: Dodi Achmad / Unsplash
Järnväg

Under nästa år kommer många stora underhållsarbeten att genomföras i södra Norrland för nära en miljard kronor. Det framgår av ett pressmeddelande från Trafikverket.

Trafikverket har i flera år prioriterat underhåll där det gör mest nytta, på större stråk och i storstadsområden. Nu fortsätter myndigheten med åtgärder på viktiga stråk och banor i södra Norrland och Dalarna.

Totalt satsas nästan 900 miljoner kronor under 2021 på att rusta upp och förbättra järnvägen inom Region Mitt – Gävleborg, Dalarna, Västernorrland och Jämtland. Syftet är att effektivisera befintliga spår för att öka framkomligheten och möjliggöra högre hastigheter.

Rustar för att möta efterfrågan på klimatsmarta transporter
”Fler och fler väljer tåget som transportmedel. Efterfrågan från både resenärer och godsleverantörer har ökat stadigt de senaste åren. Det gynnar både miljön och trafiksäkerheten. Mycket av det gods som tidigare transporterades med långtradare längs vägarna rullar nu på järnvägen istället”, skriver Trafikverket.

 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!