2020-12-11 De vann miljardupphandling för Mälardalstrafiken https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/12/a9f7d0ef-b614-4ed5-a9f2-9bf86c225f12-e1607695104576.jpg

De vann miljardupphandling för Mälardalstrafiken

Järnväg

I dag onsdag den 9 december beslutade Mälardalstrafik att tilldela MTR Jota AB uppdraget att köra Mälartågs trafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll från den 12 december 2021. Det är ett historiskt trafikavtal som gäller i åtta år med möjlighet till förlängning och motsvarar ett värde om fyra miljarder kronor.

Det nya Mälartågsavtalet omfattar trafik på fem regionala tåglinjer i Stockholm-Mälardalen, från Linköping i söder till Gävle i norr, Stockholm i öster och Örebro i väster. Från trafikstarten i december 2021 inkluderas även Upptåget i Mälartågs trafiksystem. Det nya trafikavtalet omfattar, förutom tågtrafiken, ansvar för drift och underhåll av fordonen och depån i Eskilstuna, samtidigt som ännu fler nya moderna tåg successivt sätts i trafik och avgångarna blir fler på flera linjer.

– Fokus har varit att skapa ett avtal som ger hög kvalitet, punktlig trafik, välskötta tåg och en väl underhållen fordonsdepå, och därigenom nöjda kunder. Enligt dessa mål har MTR Jota AB lämnat det mest fördelaktiga anbudet när pris och kvalitet vägts samman, säger Ulla Markström, projektledare för upphandlingen på Mälardalstrafik.

Upphandlingen har pågått i flera år och tilldelningen har skett efter en omfattande utvärderingsprocess.

Mälardalstrafik, som ägs av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland, har ansvarat för upphandlingen. Samtidigt med starten av det nya avtalet, från den 12 december 2021, kommer Mälardalstrafik att ta ett ökat ansvar för kundservice och biljettförsäljning.

–  Dagens tilldelning är en viktig pusselbit i en historiskt långsiktig storregional satsning på regionaltågstrafiken – allt sammantaget i syfte att skapa ett sammanhållet transportsystem och en hållbar utveckling i den växande Stockholm-Mälardalsregionen, säger Helena Ekroth, vd Mälardalstrafik.

Avtal tecknas när avtalsspärren har löpt ut.

Fakta trafikavtalet

Avtalet omfattar de fem regionaltågslinjer som ingår i Mälartågs trafiksystem från december 2021. Det avser i huvudsak drift av tågtrafiken, inklusive bemanning ombord med lokförare och tågvärdar, kundservice ombord, driftledning och planering av trafik, störningshantering och akut ersättningstrafik, underhåll av tåg och depå och hittegodshantering.

Avtalets värde är fyra miljarder kr. Det omfattar åtta år, med option på 1 år, och ett s k bruttoavtal med incitament. Avtalet tecknas först när tiden för avtalsspärr löpt ut.

Trafikstart sker den 12 december 2021

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!