2020-11-30 Kardonbanan – En milstolpe i Östergötlands godsutveckling https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/kardonbanan01.jpg

Kardonbanan – En milstolpe i Östergötlands godsutveckling

Bildtext: Här möts triangelbenen, som startar i Åby, på Malmölandet. Även en nybyggd gång- och cykelbro syns. Bildkälla: Trafikverket
Bildtext: Här möts triangelbenen, som startar i Åby, på Malmölandet. Även en nybyggd gång- och cykelbro syns. Bildkälla: Trafikverket
Järnväg

Bygget av Kardonbanan i Norrköping börjar gå mot sitt slut. Godstågen är planerade att börja rulla i februari 2021. Men en del arbete kvarstår för att möjliggöra byggnationen av den kommande Ostlänken.

REPORTAGE: Tre år har gått sedan byggnationen av den nya Kardonbanan påbörjades. Anläggningen ska leda godståg från Åby, norr om Norrköping, till Händelö och effektivisera godshanteringen på järnvägen. Ett antal entreprenörer leder arbetet tillsammans med Trafikverket på uppdrag åt Norrköpings kommun. Banans anslutning till Norrköpings hamn ska vara färdig i november 2020. Ett mål som ligger i sikte.

– Just nu förbereder vi den stora inkopplingen av järnvägen som är planerad att påbörjas nästa vecka. Vi håller tidsplanen, så från och med februari 2021 kommer Kardonbanan att vara öppen för godstrafik, säger Youssef Hassib, projektledare på Trafikverket.

Kardonbanan ansluter hamnen på Händelö med den befintliga stambanan och är en lösning för att skapa utrymme åt Ostlänken som kommer gå genom Norrköping.

– Ostlänken kommer att skära av de befintliga industrispåranslutningarna. Genom att bygga Kardonbanan kommer vi att kunna ersätta de befintliga industrispåren. Så vi kommer inte tappa funktionen att knyta ihop den statliga järnvägen med Norrköpings hamn, som är en viktig nod i hela Östergötlands godsverksamhet, säger Youssef Hassib.

Järnvägsanläggningen är byggd på bank och bro över Motala ström.
Bildkälla: Trafikverket

Nybyggnation av infrastruktur och omplacering av strategisk knytpunkt
I samband med bygget av den nya järnvägsanslutningen har Norrköpings kommun byggt om vägsystemet på Malmölandet. Fyra nya järnvägsbroar, två gång och cykelbroar samt två vägbroar har byggts. Även en ny gång- och cykelväg har lagts över Motala ström.

Har ni haft några särskilda utmaningar i projektet?
– Vi har haft en del produktionsutmaningar då vi jobbar i hårt trafikerade miljöer som vi behövt ta hänsyn till när vi till exempel byggt bron över E4:an, säger Youssef Hassib.

Utöver utbyggnationen av vägsystemet flyttas Norrköpings godsbangård som för tillfället ligger centralt i anslutning till centralstationen. Norrköping är utpekad som en strategiskt viktig knytpunkt för godshantering och på grund av Ostlänkens påverkan på infrastrukturen behöver den nuvarande bangården därför flyttas till en annan plats. Byggnationen av den nya bangården ska påbörjas 2022 och färdigställas till 2023.

– Det här projektet har pågått i många år och betyder mycket för regionen och dess utveckling. Kardonbanan betyder även mycket för den fortsatta utvecklingen av det statliga järnvägsnätet genom att den möjliggör byggnationen av Ostlänken genom Norrköping. Det är en viktig milstolpe på många sätt som har burit sina frukter. Det ska inte underskattas, säger Youssef Hassib.

TEXT: Jesper Norell

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!