2020-11-17 Trafikverket och Göteborgs stad i miljontvist https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/35d8af4a-67fa-452a-9ddd-8359ee7b107b-1.jpg

Trafikverket och Göteborgs stad i miljontvist

Foto: Kasper Dudzik
Foto: Kasper Dudzik
Järnväg
Projekt

Göteborg stad har konsekvent fakturerat Trafikverket när myndigheten använder ytor på allmänplats för att bygga Västlänken. Nu vill myndigheten få ett undantag, skriver Göteborgs Posten.

Trafikverket bedömer att det kommer röra sig omkring 50 miljoner kronor i avgifter fram till Västlänkens slutförande 2026. En merkostnad utanför projektet som belastar myndigheten.

– Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillfällig upplåtelse av allmän plats. Det är ett uppdrag de har. Vi har dock haft en dialog med trafikkontoret om uttag för järnvägsprojekt verkligen stämmer överens med tanken bakom. På sätt och vis är de här projekten i Västsvenska paketet även stadens egna projekt, säger Jörgen Einarsson till GP.

I kommunens underlag skriver man att Trafikverket anser att avgiften är oproportionerligt hög. En beskrivning som Jörgen känner igen.

– Vi anser snarare den är inte är skälig eftersom Projekt Västlänken bland annat byter ytor eller finansierar tillfälliga vägar som ersättning för de aktuella ytor som vi använder och att staden inte har några kostnader för det, säger han.

Nu ska frågan upp i kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige.

Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande, säger till tidningen att kommunen hanterar Trafikverket som alla andra aktörer som bygger i staden.

– Vi har regelverk för hur vår mark används och vad det kostar att använda den. Jag kan inte se skäl till varför vi ska undanta just Trafikverket i denna frågan, utan vi behandlar alla lika.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!