2020-11-16 Ny lösning för att frakta tempererat gods https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/scehenker-green-cargo.jpg

Ny lösning för att frakta tempererat gods

Schenker AS och Green Cargo testar nya kylvagnar
Schenker AS och Green Cargo testar nya kylvagnar. Foto: Green Cargo
Järnväg

Schenker AS och Green Cargo samarbetar och testar nya kylvagnar i Schenkers tågprodukt North Rail Express.
Godsvagnarna, som får sin strömförsörjning från loket, är en unik lösning som är helt ny på marknaden.

Att frakta gods med de nya elektrifierade vagnarna handlar inte bara om att minska mängden utsläpp. Det handlar även om yteffektivitet och om tryggare vägar. Med denna lösning skulle det finnas 13 000 färre lastbilsekipage i vägnätet, årligen.

Testerna, som påbörjas nu, innebär att Green Cargo förser Schenkers tåg med två elektriska vagnar till ett tågsätt för test fram till april 2021. Vagnarna ska gå mellan Oslo och Narvik. Testerna utvärderas i realtid. Därefter finns det option på ytterligare vagnar beroende på om vagnstypen fungerar som det är tänkt.

Vagnslösningen från Wascosa är en vagn anpassad för intermodala upplägg med 20”-, 40”-, 45”-containers samt trailers. Den tekniska lösningen bygger på att man ansluter vagnarna till loket med hjälp av en tågvärmekabel, därefter konverteras strömmen till trefas och 400 V.

– Det här är en mycket spännande och unik lösning som skulle innebära en stor minskning av koldioxidutsläpp från Schenkers transporter. Vi har gjort mindre justeringar på vagnarna för att de ska passa transporterna. De tester vi nu genomför kommer även påvisa om vi behöver göra fler anpassningar eller andra eventuella behov av vidareutveckling, säger Annette Bernström vagnschef på Green Cargo.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!