2020-11-11 Test av digitala automatkoppel för godståg https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/digitala-automatkoppel.jpg

Test av digitala automatkoppel för godståg

digitala automatkoppel testas på godståg
Digitala automatkoppel testas för effektivare godstrafik på järnväg. Foto: Torbjörn Bergkvist.
Järnväg

Trafikverket och flera europeiska aktörer ska i vinter testa  tre typer av digitala automatkoppel på godståg.
– Införandet av digitala automatkoppel är nödvändigt för att uppnå en kostnadseffektivitet som gynnar hela järnvägssystemet, säger Jan Bergstrand, koordinator för godsprogrammet Shift2Rail på Trafikverket.

Automatkoppel för tåg utvecklades redan på tidigt 1900-tal och används på alla nya persontåg. För godståg kopplas järnvägsvagnarna fortfarande ihop och isär manuellt med skruvkoppel.

Med digitala automatkoppel kan ett flertal tidskrävande och riskfyllda arbetsmoment automatiseras samtidigt som man får säker datakommunikation och effektiv energiförsörjning. Det öppnar för nya moderna logistikkoncept och en mängd digitala applikationer.

Projektet FR8RAIL, som är en del av godsprogrammet i Shift2Rail, förbereder nu avfärd av tolv vagnar som utrustats med tre typer av digitala automatkoppel. Demonstrationerna genomförs med tre olika typer av Digitala Automatkoppel, utvecklade av fyra leverantörer.
Testerna genomförs i Tyskland, Österrike, Schweiz och här i Sverige, där fokus ligger på vinterförhållanden.

Projektet drivs inom ramen för det europeiska järnvägsforskningsprogrammet Shift2Rail.

Deltagare i vintertesterna för digitala automatkoppel är förutom Trafikverket, godstågsoperatören Green Cargo, SSAB som upplåter spår och lokaler för testerna, statliga forskningsinstitutet RISE som utför testerna, samverkansplattformen CLOSER på Lindholmen Science Park samt de fyra leverantörerna av digitala automatkoppel, CAF, Dellner, Voith och Wabtec-Faiveley.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!