2020-10-21 Personalbrist hotar jättebygget https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2013/08/kpr693.jpg

Personalbrist hotar jättebygget

Bilden har inget med texten att göra. Foto: Trafikverket
Rapporten skattar utbud och efterfrågan av arbetskraft vid planering och genomförande av de nya stambanorna 2020 till 2040. Foto: Trafikverket
Järnväg
Projekt

Det saknas tekniker, svetsare, lantmätare och flera andra yrkesgrupper när nya stambanor ska byggas.
Vilken påverkan får det för planeringen och byggandet av Ostlänken?
Den frågan försöker nu Östsvenska Handelskammaren att få svar på.

I juni släppte Trafikverket en rapport utförd av Ramboll. I den har Ramboll analyserat risker kopplat till resurs- och arbetskraftstillgången för de nya stambanorna.
Rapporten skattar utbud och efterfrågan av arbetskraft vid planering och genomförande av de nya stambanorna 2020 till 2040.

Resultatet?
För att planera och genomföra nya stambanor beräknar Ramboll att det krävs cirka 150 000 årsarbetskrafter fram till och med år 2040, givet att budgeten för nya stambanor blir cirka 230 miljarder kronor.
Av de 90 yrkesgrupper som behövs för att bygga nya stambanor utpekas 20 som bristyrken. Mest kritiska är åren 2031–2032.  
I närtid efterfrågas markförhandlare och BEST-yrken (bantekniker, spårsvetsare, el-, signal- och teletekniker), från 2025 och framåt behövs kompetens som kräver kortare utbildningar. 
Enligt Östsvenska Handelskammaren riskerar kostnadsökningar, förseningar och konkurrens med andra projekt att drabba Ostlänken om kompetensfrågan inte löser sig.

Östsvenska Handelskammaren och East Sweden Infra Cluster anordnar nu ett seminarium om kompetensförsörjning kopplat till infrastruktur och i synnerhet Ostlänken. 

Rapporten heter ”Nya Stambanor Stockholm-Göteborg Stockholm-Malmö: Utredning av risk för resurs- och kompetensförsörjningens påverkan på planering och genomförande.”


 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!