2020-09-14 500 miljoner kronor till grön järnvägssatsning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/09/route-5110400_1920-1.jpg

500 miljoner kronor till grön järnvägssatsning

Järnväg

Regeringen och samarbetspartierna föreslår en satsning på en 500 miljoner kronor årligen mellan 2021-2023 för att stärka järnvägens tillförlitlighet och möjligheter till klimatsmarta transporter.

Järnvägsnätet i Sverige är i stort behov av att rustas upp. Regeringen har utökat resurserna för underhåll kraftigt, bland annat i samband med beslut om den nationella planen för perioden 2018-2019.

Nu föreslår regeringen ytterligare satsningar på 500 miljoner kronor till järnvägsunderhåll år 2021, och 500 miljoner kronor 2022 respektive 2023. Förslaget innebär att Trafikverket får möjlighet att tidigarelägga och utöka underhållsåtgärder.

Utöver att förbättra standarden och stärka tillgängligheten främjar åtgärderna också sysselsättning i företag inom till exempel bygg- och anläggningssektorn, maskinentreprenörer och leverantörer i hela landet.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!