2020-09-14 Miljardstöd ska hålla Green Cargo på spåret https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/09/greencargo.png

Miljardstöd ska hålla Green Cargo på spåret

Bildkälla Green Cargo
Bildkälla Green Cargo
Järnväg
Transport

Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om högst 1 400 miljoner kronor till järnvägsoperatören Green Cargo. Bolaget har i dagsläget en utmanande finansiell situation som ytterligare försvårats av den pågående pandemin. 

Med kapitaltillskottet ges Green Cargo förutsättningar att stärka sin finansiella ställning för att fortsatt kunna bedriva godstransporter på järnväg. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

FAKTA

Green Cargo är den enskilt största järnvägsoperatören för godstransportörer i Sverige och en viktig del av svenskt näringsliv. Över 95% av Green Cargos transportarbete sker med eldrivna tåg där klimatpåverkan, i jämförelse med andra trafikslag, är mycket låg. Green Cargo har en viktig funktion att fylla för att säkerställa fortsatt god tillgänglighet av godstransport på järnväg i hela landet. Bolaget kör 400 godståg varje dygn i Sverige vilket motsvarar runt 9 000 lastbilstransporter dagligen på vägnätet.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!