2020-07-06 Miljardnota väntar tågaktörer https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/04/green-cargo-tag.jpg

Miljardnota väntar tågaktörer

Bildkälla: Green Cargo
Bildkälla: Green Cargo
Järnväg

Enligt en rapport från konsultbolaget Ramboll på uppdrag av Trafikverket väntas kostnaderna för implementeringen av det nya signalsystemet ERTMS bli högre än befarat.

Den direkta kostnaden för trafikoperatörer och konsumenter väntas bli över 13 miljarder. Ytterligare tre miljarder beräknas indirekt försvinna när gods- och persontrafik tvingas flytta från järnväg till väg.

– Under årens lopp har ERTMS flera gånger blivit både fördyrat och försenat. Nu adderas graverande uppgifter om hur kostnaderna för den svenska persontrafiken ökar ytterligare. Det håller inte längre, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för Svensk Kollektivtrafik, i ett pressmeddelande.

Med ett ökat utsläpp av 300 000 ton koldioxidekvivalenter till 2035 riskerar implementeringen även att gå emot Sveriges klimatmål att minska utsläppen från inrikestransport med 70 procent till 2030.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!