2019-12-02 Rejlers vinner stort järnvägsprojekt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/09/taylor-smith-jarnvag-grenrebild-rals-spar.jpg

Rejlers vinner stort järnvägsprojekt

Foto: Taylor Smith
Järnväg

Det är järnvägen Kouvola–Kotka/Fredrikshamn som är i behov av förbättringsåtgärder. Rejlers kammade hem uppdraget i ett avtal med FTIA (Finnish Transport Infrastructure Agency).

Järnvägen ska vara en av de viktigaste linjerna för godstransport i Finland. Rejlers kommer att tillhandahålla tjänster i samband med byggentreprenad, övervakning och design av järnvägsprojektet.

– Det har varit många diskussioner om hur den finländska exportindustrin mår och hur dess konkurrenskraft är. Hamnarna i Fredrikshamn och Kotka är viktiga för Finland, och att förbättra den här delen av järnvägsnätet kommer att förbättra Finlands konkurrenskraft, säger projektledare Miia Kari från FTIA, i ett pressmeddelande.

Spåren har försämrats över tid

Järnvägen mellan Kouvola–Kotka/Fredrikshamn byggdes ursprungligen på mjuk mark och den tunga godstrafiken har stadigt försämrat spåren, som nu är i dåligt skick. Renoveringsprojektet kommer att förse spåren med ny överbyggnad och spårväxlar, och tunnlar och broar i dåligt skick kommer att renoveras och bytas ut. Utöver renoveringen omfattar projektet delprojekt inom utveckling och säkerhetsanordningar.

Unikt projekt

Att ersätta de ställverk som säkerställer tågtrafikens säkerhet på den här sektionen av järnvägen är en stor del av projektet, och genomförandet kommer att vara unikt i det finländska järnvägsnätet.

– De nya ställverken kommer att utrustas med det europeiska tågkontrollsystemet (ETCS), vilket tidigare inte har använts kommersiellt i Finland. De kommer att förses med testutrustning som ska tillhandahålla uppgifter till systemet i realtid om var tåget befinner sig, säger Tommi Mäkelä, projektledare på Rejlers och projektets expert inom säkerhetsanordningar.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!