2019-10-10 Varbergstunneln – ett strategiskt viktigt järnvägsprojekt i Varberg https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/Karta_Varbergstunneln-1.jpg

Varbergstunneln – ett strategiskt viktigt järnvägsprojekt i Varberg

Utbyggnaden av järnvägen genom Varberg är en del i utbyggnaden av hela Västkustbanan genom Göteborg och Lund. Bild: Varbergs kommun
Utbyggnaden av järnvägen genom Varberg är en del i utbyggnaden av hela Västkustbanan genom Göteborg och Lund. Bild: Varbergs kommun
Järnväg

Utbyggnaden av järnvägen genom Varberg är en del i utbyggnaden av hela Västkustbanan genom Göteborg och Lund. Avsikten är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel för både människor och gods. Byggplanen är planerad till december 2019 och trafiköppnande december 2024.

– Vi har påbörjat förberedande arbeten så som provtagningar i berg och mark, ledningsomläggningar och byte av signalställverk samt bygget av en ny bro över järnvägen Getteröbron. Den kommer bli högre och längre för att skapa plats för dubbelspåren, säger Katarina Yngvesson, kommunikationsansvarig för Varbergstunneln på Trafikverket.

Hastigheten kan höjas

Projektet omfattar även en utbyggnad av järnvägsanläggningen Varberg och Hamra, en ny godsbangård, nytt stationsområde och en ny bro över järnvägen mellan Varberg och Hamra. Man kommer ta bort nio plankorsningar utmed sträckan och bygga säkrare korsningar som gångbroar och gångtunnlar. Det kommer även uppföras en betongtunnel samt ett öppet tråg som perrongerna kommer vara nedsänkta i.

I och med utbyggnaden till dubbelspår ökar den tekniska standarden på hela Västkustbanan. Detta innebär att hastigheten kan höjas, vilket förkortar restiden och även ger en större tillförlitlighet.

Bidrar till Varbergs samhällsutveckling

– Syftet med projektet är att bidra till Varbergs samhällsutveckling i stort med infrastruktursatsning på Västkustbanan. En järnvägssträckning som går mellan Göteborg och Malmö, som idag används av många pendlare och andra resenärer. Med utbyggnaden vill vi öka kapaciteten på sträckan så att fler tåg får plats, göra den smidig att välja att åka för gods- och persontrafik, avslutar Katarina.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!