2019-09-11 Det här är Lund-Arlöv fyra spår https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/09/lund-arlov.jpg

Det här är Lund-Arlöv fyra spår

Lund Arlöv spår
Detaljerad karta över projektets olika delar. Källa: Trafikverket
Järnväg

Planeringen av utbyggnaden av Södra stambanan har pågått sedan 1999. Hela projektet som innebär att Trafikverket bygger ut järnvägen från två till fyra spår på sträckan Lund och Arlöv, väntas stå klart 2024 och kommer då innebära ökad kapacitet, färre trafikstörningar och minskat buller.

Förberedelserna inför byggandet av fyra spår mellan Arlöv och Lund pågår för fullt. Södra stambanan ska byggas ut från två till fyra spår samtidigt som stationerna i Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.
– I augusti 2020 kommer vi koppla över trafiken på de tillfälliga spåren mellan Åkarp och Hjärup. I två års tid har vi arbetat med förberedande arbeten och när de ordinarie spåren är på plats så kommer de provisoriska att rivas, säger Jens Eisenschmidt, trafikverkets projektledare på sträckan.

”Mycket problematiskt”
Sträckan på södra stambanan mellan Lund och Malmö trafikeras av cirka 460 tåg per dygn. Till 2030 räknar trafikverket med att 645 passagerar- och godståg kommer att fara fram och tillbaka mellan de båda städerna.
– Kapacitetsmässigt är det mycket problematiskt, man får inte in ett enda tåg till på sträckan. Den befintliga järnvägen är gammal och sliten och orsakar förseningar. Investeringen är ett måste för att få en fungerande trafik i framtiden.

Han tillägger:
– Bygga stationer, lägga räls och gjuta broar, det kan vi. Logistiken är den stora utmaningen. Tredje man blir påverkade, spåren går nämligen genom tre samhällen. Drygt 460 tåg per dag, måste fungera utan avbrott. Byte av perronger, stationer, folkströmningar och tillgänglighetskrav är också det en stor utmaning i det här projektet.
För att minska bullerstörningar längs sträckan kommer de nya spåren att sänkas ned genom Åkarp och Hjärup. Det blir även ombyggda stationer och en helt ny station vid Klostergården i södra Lund.

Risken för störningar blir mindre
För att minska bullerstörningar längs sträckan kommer de nya spåren sänkas ned 4-6 meter ned genom Åkarp och Hjärup. Det blir även ombyggda stationer och en sprillans ny vid Klostergården i södra Lund.
– När tågen rullar på de nya spåren 2024 har vi betydligt bättre kapacitet på sträckan, risken för störningar är betydligt mindre och miljön för de som bor utmed sträckan har förbättrats. Stationerna i Burlöv, Åkarp och Hjärup är ombyggda, och det finns en helt ny station i Klostergården i Lund, avslutar Jens.

Uppdraget utförs av NCC och spanska OHL i konsortiet ”Lund – Arlöv Fyra spår”.
– Det har förekommit några utmaningar, dels att få igång en projektorganisation på kort tid dels att bygga och lansera två betongbroar under E6 med en mängd omläggning av existerande vägar och ledningar, säger Anders Söreklint, projektchef på NCC/OHL.

Hur fungerar samarbetet med Trafikverket?
– Projektet genomförs tillsammans med Trafikverket under samverkan hög. Vi har ett gemensamt projektkontor och därmed korta kommunikationskanaler. Vi bistår trafikverket i sin projektrelation med övriga aktörer ledningsägare, kommuner och trafikdrivande företag. Vi löser tillsammans de frågeställningar som uppstår under projektets gång, avslutar Anders Söreklint.

Text: Myrna Whitaker

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!