2019-07-13 MTR köper pendeltågens underhåll https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/07/euromaint-mtr.jpg

MTR köper pendeltågens underhåll

Emtrain bedriver fordonsunderhåll åt pendeltågen i tre depåer i Stockholmsregionen.
Emtrain bedriver fordonsunderhåll åt pendeltågen i tre depåer i Stockholmsregionen.
Järnväg
Kollektivtrafik

MTR Tech och EuroMaint Rail har skrivit avtal om att MTR Tech avser förvärva EuroMaints 50-procentiga ägarandel i Emtrain AB. Förvärvet av aktier sker när samtliga villkor är uppfyllda, troligtvis inom ett par månader skriver MTR i ett pressmeddelande.

Emtrain är idag till lika delar ägt av MTR Pendeltågen AB och Euromaint Rail AB och ansvarar för fordonsunderhållet inom ramen för MTR Pendeltågens uppdragsavtal med Trafikförvaltningen Region Stockholm. Emtrains uppdrag kvarstår efter ägarbytet.

I samband med att affären slutförs kommer också MTR Pendeltågens 50-procentiga ägarandel i Emtrain att överlåtas till MTR Tech och då blir Emtrain ett 100-procentigt dotterbolag till MTR Tech. EuroMaint Components and Materials AB kvarstår som leverantör av service och materialtjänster till Emtrain.

FAKTA:

MTR Tech AB är ett dotterbolag till MTR Nordic och bedriver liknande verksamhet inom fordonsunderhåll. MTR Tech ansvarar bland annat för tunnelbanans underhåll.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!