2019-03-04 Skanska räknade fel – blir 50 miljoner dyrare https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/03/skanska-sparvag1.jpg

Skanska räknade fel – blir 50 miljoner dyrare

Foto: Kristina Strand Larsson
Foto: Kristina Strand Larsson
Järnväg

Spårvägen mellan Lunds central och ESS blir dyrare än vad som bedömts tidigare. Prognosen för slutkostnaden ökar från 802 till cirka 850 miljoner kronor. Skanskas distriktschef om felkalkylen: ”både dåligt och beklagligt”.

Spårvägsprojektet har påverkats av störningar som föranletts av bland annat överklagande av arkeologiska undersökningar och angränsande stadsbyggnadsprojekt, vilket medfört att arbetet inte kunnat bedrivas så effektivt som planerat och därmed påverkat kostnader och tid.

– Vi har underskattat hur komplexiteten och störningarna påverkat arbetena vilket gjort att vi missbedömt omfattningen av kvarvarande arbete i tidigare prognoser. Att vi har bedömt slutkostnaderna fel tidigare är både dåligt och beklagligt, säger Mats Spansk, Skanskas distriktschef.

Ersättningsmodellen enligt samverkansavtalet med byggentreprenören Skanska och Lunds kommun innebär att kommunen betalar de verkliga kostnader som uppstår. Entreprenören för dock ingen vinst på de ökade kostnaderna.

– Vi är mycket besvikna över att de prognoser av kvarvarande kostnader som entreprenören tidigare redovisat visat sig vara felaktiga och att avvikelsen är så stor. Att det kommer fram först i så här sent skede av projektet gör tyvärr att vi har väldigt liten möjlighet att göra ändringar för att minska kostnaderna, säger Pernilla von Strokirch, kommunens projektchef Spårväg Lund C – ESS.

Nu arbetar parterna för att säkerställa att projektet rullar på så effektivt som möjligt och jobbar för att hitta effektiviseringsåtgärder och besparingar så att den slutgiltiga kostnaden skall bli mindre än prognosticerat. Kommunens politiska ledning har också samstämmigt beslutat att ge kommunkontoret i uppdrag att ta in en second opinion på projektets olika avtal.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!