2019-02-12 Byggaren kammar hem centralt infraprojekt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/02/ncc-tunnelbana-trafikverket-bla-linje-webb.jpg

Byggaren kammar hem centralt infraprojekt

tunnelbana, NCC, infrastruktur
Arbetstunnel Robothöjden. Foto: NCC
Järnväg
Kollektivtrafik
Transport & Logistik

I uppdrag av Region Stockholms förvaltning ska NCC anlägga två arbetstunnlar för utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje från Akalla till Barkarby. Avtalet uppgår till cirka 75 miljoner kronor.

Under kommande år ska Stockholms tunnelbana byggas ut kraftigt. Som en del i detta arbete har NCC fått i uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana att anlägga två arbetstunnlar under Barkarbyfältet mellan E18 och Akalla.

Robothöjden

Arbetstunneln Robothöjden kommer att bli 180 meter lång och arbetstunneln Landningsbanan blir 190 meter lång, tunneln Robothöjden kommer också att fungera som tillfartstunnel/servicetunnel när tunnelbanan till Barkarby är färdigställd.

− Detta är ett projekt med extra höga krav på hållbarhet där vi kommer att arbeta med hållbar vattenhantering, göra klimatförbättrande åtgärder och minimera resursutnyttjandet. Nu ser vi fram emot att genomföra bygget tillsammans med Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana, vilket blir det första steget för utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm, säger Joacim Tingstorp, affärschef NCC Civil East i ett pressmeddelande.

Start i mitten av februari 2019

Projektet omfattar i huvudsak spontning, schaktning, bergförstärkning och tätning av tunnlar, bergskärning och ett vertikalschakt. Även vissa tillfälliga installationer så som ventilation, el och VA med funktionsansvar ska utföras och lämnas kvar till efterföljande entreprenader.

Den totala tiden för utbyggnaden är 12 månader med start i mitten av februari 2019.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!