2019-02-05 Trafikverket rustar upp viktigt godsstråk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/02/nrc-group01.jpg

Trafikverket rustar upp viktigt godsstråk

Bergslagsbanan Fotograf: Christer Nilsson
Bergslagsbanan Fotograf: Christer Nilsson
Järnväg

NRC Group har tilldelats två kontrakt för järnvägsarbete på Bergslagsbanan. Sträckorna Lindesberg-Storå och Storå-Ställdalen ska förbättras och arbetet påbörjas redan under våren 2019.

Trafikverket har tilldelat NRC Group två kontrakt med ett samlat värde på 73 miljoner kronor. Kontrakten omfattar arbete med bana, kontaktledning, elkraft, signal/tele, mark och kanalisation. I mars 2019 inleds arbetet som ska vara färdigställt i september 2020.

Bergslagsbanan är ett viktigt godsstråk som idag har en sliten anläggning. NRC Group ska nu höja standarden på banans delsträckor Lindesberg-Storå och Storå-Ställdalen.

– Det är ett viktigt godsstråk som vi nu kommer ge ökad driftsäkerhet, säger Lars Öhman, VD för NRC Group Sverige.

Det slutliga undertecknandet av kontrakten sker först efter tio dagar, när perioden för att lämna in eventuella överprövningar har passerat.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!