Järnväg
3 min lästid

Bättre placering för Kärråkra tågdepå

14:e maj 2012, 07:41
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Under torsdagen presenterade Jernhusen sitt omarbetade förslag till placering av ny underhållsdepå. Det reviderade planförslaget innebär att, den för flera närboende, välbesökta ekbacken och kullen samt naturstigar förblir orörda.

Förslaget bygger delvis på inkomna förslag från kringboende och andra intressenter på orten. Byggnadsnämnden beslutade i måndags att låta ställa ut det reviderade förslaget.

I januari 2011 presenterades ett planförslag för placering och utformning av en tågdepå på Kärråkraområdet norr om Hässleholm.  I nära samverkan med närboende har Jernhusen och kommunen tagit emot och beaktat förslag, idéer och synpunkter för hur en tågdepå bäst skulle kunna planeras och placeras.

– Det är alltid vår ambition att utveckla våra anläggningar i tät dialog med kommun och närboende, säger Charlotte Törsleff, kommunikatör på Jernhusen.

Den omarbetade planen innebär att den för flera närboende, välbesökta ekbacken och kullen samt naturstigar förblir orörda. Förslaget bygger delvis på inkomna förslag från kringboende och andra intressenter på orten. Ett antal samrådsmötet har ägt rum där närboende engagerat sig och tillsammans med kommunen har nu Jernhusen presenterat ett förslag som även gör att själva bygget kommer att inramas av naturlig «miljövall» och på så vis blir bygget inbäddat.  Arbetet i själva depån kommer att bestå av modern, tyst och ren verksamhet och utföras inomhus.

– Jernhusen har lyssnat väldigt väl på oss. De har tagit till sig byalagets förslag och arbetat vidare för att finna bästa planlösning. Det nya förslaget tillmötesgår till stor del synpunkter från närboende och övriga kommuninvånare, säger geolog Pia Söderlund, företrädare för det lokala byalaget avseende placering av underhållsdepå i Hässleholm.

 Ett ökat resande med tåg och fler nya tåg på marknaden ställer krav på moderna och flexibla underhållsdepåer. Underhållsdepån i Hässleholm är en av Jernhusens planerade investeringar i nya depåer då företaget ser Hässleholm som en betydande och viktig nod i tågsverige.

– Det känns mycket bra att vi kan presentera en bra planlösning för en tågdepå i Hässleholm, säger Urban Widmark (M), kommunstyrelsens ordförande.  Verksamheten ligger helt i linje med våra ambitioner om att stärka kommunens förutsättningar som strategisk knutpunkt i Öresundsregionen.

– Att vi nu kan gå vidare med planen för en tågdepå i Hässleholm betyder oerhört mycket för vårt tillväxtarbete och för vår arbetsmarknad, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C)

– Underhållsdepå kommer generera ett hundratal arbetstillfällen och ser vi sedan till sidoverksamheter så kommer detta att bli stort för Hässleholm, kommenterar oppositionsråd Tommy Nilsson (S)

Hösten 2010 invigde Jernhusen en ny underhållsdepå i Raus utanför Helsingborg som därefter utökats med ytterligare kapacitet – under 2012 invigs hall 2 i samma depå. Med ett heltäckande nätverk av depåer kan tågen komma hela, rena och framför allt – i tid. Effektivt tågunderhåll bidrar till att ge resenären den bästa möjliga reseupplevelsen och att uppnå fördubblingsmålet av kollektivtrafiken.  Med effektiva depåer kommer att läget är oerhört viktigt – b l a för att undvika den kostsamma tomgångskörning som annars sker då tågen behöver åka långa sträckor tomma för att nå en depå.

– Tåg skall åka fyllda med resenärer och inte uppta kapacitet på spåren tomma”, avslutar Charlotte Törsleff på Jernhusen.

#jernhusen #kärråkraområdet
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0