Mer pengar till Norrbotniabanan

Järnväg

Arbetsutskottet vid Region Västerbotten har beslutat att bevilja Skellefteå kommun 3 miljoner kronor för det treåriga projektet ”Tillväxtspår med Norrbotniabanan”. Projektets syfte är att fördjupa kunskapen hos beslutsfattare om Norbotiabanans betydelse – med det slutgiltiga målet att hela sträckan mellan Umeå och Luleå beslutas om att byggas.

Bland annat ska följande delar redovisas, vilka direkt kan kopplas till Norrbotniabanan; klimat, bostadsbyggande, förbättrade förutsättningar för näringslivet, sysselsättning och ett inkluderande samhälle skriver Region Västerbotten i ett pressmeddelande.

Region Västerbotten är delfinansiär till projektet med 3 077 694 kr som disponeras ur de regionala tillväxtmedlen, Region Västerbotten finansierar 25 procent av projektets totala kostnader.

Projektet ”Tillväxtspår med Norrbotniabanan” startar den 2 juli 2017 och avslutas den 30 juni 2020.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!