+ Nyheter om tåg och Sveriges järnväg

Många menar att tåg är framtiden. Vi behöver alla hitta nya och fler sätt att ta oss runt och se världen på, att åka tåg är både skonsamt mot miljön och ett färdsätt som har en lång och viktig historia – och stor betydelse för Sveriges infrastruktur.

2019-02-05 Trafikverket rustar upp viktigt godsstråk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/02/nrc-group01.jpg

Trafikverket rustar upp viktigt godsstråk

Järnväg

Har skrivit kontrakt med entreprenör för upprustning

2018-09-13 Ökat regionalt resande på järnvägen 2017 https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/09/trafikanalys.png

Ökat regionalt resande på järnvägen 2017

Järnväg

Under 2017 gjordes 197 miljoner regionala resor på järnväg.

2018-09-12 Nu ska Slagnäs bangård saneras https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/09/bangard.png

Nu ska Slagnäs bangård saneras

Järnväg

Projektet utförs på uppdrag av SGU

2018-08-27 Byggstart för tunnelbanelinjens nya station https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/08/byggstart-for-tunnelbana-i-barkaby.jpg

Byggstart för tunnelbanelinjens nya station

Järnväg

Utbyggnaden lämnar plattformen.

2018-07-02 Vision: Oslo-Stockholm till 2030 https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/07/wisby-seminarium-jarnvag.jpg

Vision: Oslo-Stockholm till 2030

Järnväg

En snabbare järnvägsförbindelse.

2018-06-28 Ny teknik förändrar järnvägen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/rejlers-trafikverket-tagtrafik-system-ALEX.png

Ny teknik förändrar järnvägen

Järnväg

Automatic Level Crossing, ALEX.

2018-06-01 Regeringsbesked idag: Norrbotniabanan byggs https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/norrbotniabanan.png

Regeringsbesked idag: Norrbotniabanan byggs

Järnväg

✓ 7 miljarder kr avsätts för Norrbotniabanan.