Hamnar
13:e januari 20212 min lästid

Hamn flyttas – miljarder investeras i ny infrastruktur

13:e januari 20212 min lästid
Hamn flyttas – miljarder investeras i ny infrastruktur
Foto: Bertil Hagberg
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Helsingborgs Hamn och Helsingborgs stad tittar nu på en lösning som går ut på att flytta Helsingborgs Hamn söderut. Flytten har beräknats till 2,5 miljarder kronor. Kostnaderna avser nya kajer och övrig infrastruktur.

Under måndagen presenterade Helsingborgs kommunledning och ledningen för det kommunägda hamnbolaget sin nya vision.

Antalet hanterade containrar i Helsingborgs Hamn har växt stadigt sedan mitten av 90-talet och den utvecklingen beräknas fortsätta. Samtidigt blir de fartyg som trafikerar hamnen allt större och behöver därmed kajer med djupare vatten.

– Möjligheterna till stadsutveckling hänger nära ihop med hamnens utveckling, sa kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) under en pressträff.

Marie Weibull Kornias (M) styrelseordförande för Helsingborgs Hamn, menar att Helsingborg har utvecklats som logistikstad och att många företag vill etablera sig i regionen.

– Det gör att godsflödet genom hamnen ökar. Exportindustrin i södra Sverige är också en viktig pelare i vårt containerflöde, säger hon.

Bart Steijaert, vd på Helsingborgs Hamn sa under presskonferensen att hamnen behöver ytterligare en kaj med minst 13 meters vattendjup samt möjlighet att expandera verksamheten:

– Hamnen har utrett detta tillsammans med staden i nästan ett och ett halvt år och tillsammans har vi kommit fram till alternativ som ger oss möjlighet att bygga en modern terminal och som samtidigt ger staden bättre möjligheter att utvecklas, säger Bart Steijaert.

Lösningen går ut på att flytta Helsingborgs Hamn söderut. 

– Den stora fördelen med att flytta hamnen söderut är att vi får större möjligheter att utveckla inom Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck. Det ger möjlighet att öppna upp de södra delarna av staden mot havet och det skulle även förenkla att bygga samman ett stråk mellan centrala Helsingborg och Planteringen och Miatorp. Det finns givetvis utmaningar inom till exempel miljöområdet men vi ser att det är ekonomiskt lönsamt, säger Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör i Helsingborgs stad.

Staden väntas nu ta beslut om att initiera en ändring av översiktsplanen för H+området.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0