2020-05-11 Nytt ruttsystem stärker sjösäkerheten https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/05/sjofartsverket-fartyyg.jpg

Nytt ruttsystem stärker sjösäkerheten

Bildkälla: Sjöfartsverket
Bildkälla: Sjöfartsverket
Hamnar

Sjöfartsverket inför ett nytt ruttsystem i Kattegatt, med syftet att öka sjösäkerheten i området. Samtidigt ska det nya systemet leda till en mer effektiv och klimatsmart handelssjöfart.

Med start den 1 juli kommer ett nytt trafiksepareringssystem för handelsfartyg finnas på plats i Kattegatt. Det nya trafiksystemet ska bland annat bidra till att glesa ut tung och tätt trafikerad handelstrafik, något som i sin tur ska bidra till en ökad sjösäkerhet.

– Förenklat handlar det om att fartygen längs med sträckan Skagen till Öresund får en annan rekommenderad väg än med det tidigare systemet. Eftersom sjötrafiken nu glesas ut allt mera förstärks samtidigt säkerheten längs med rutten. Till följd av detta räknar vi också med att olycksrisken vid fartygsmöten kommer minska med så mycket som upp till 76 procent, säger Klas Östergren, kartingenjör vid Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Öppnar upp för fler fartyg och allt mer gods

Det nya ruttsystemet skapar även förutsättningar för att utöka den befintliga handelssjöfarten. Fler fartyg kommer kunna trafikera rutten, vilket i sin tur leder till allt mer gods kommer kunna gå via sjövägen.

Det nya trafiksepareringssystemet är ett myndighetsgemensamt projekt mellan Sjöfartsverket, Transportstyrelsen samt deras danska motsvarigheter.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!