2019-11-18 Dubblar kapaciteten med ny kaj https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/skelleftea-hamn.jpg

Dubblar kapaciteten med ny kaj

Foto: Skellefteå kommun
Hamnar

För att möta de ökade behoven bygger nu Skellefteå Hamn ut med en ny kaj. Målet är en effektiv hamn med miljövänliga godstransporter.

Karin Degerfeldt, funktionschef på Samhällsbyggnadsenheten på Skellefteå kommun ser positivt på utvecklingen:

– Port of Skellefteå är en naturlig logistisk knutpunkt för det lokala näringslivet. 90 procent av landets export och import passerar hamnarna, säger hon och tillägger:

– Utvecklingen går snabbt, därför är det viktigt att hamnverksamheten är framtidsorienterad och ligger steget före för att kunna möta behoven hos företag som utvecklas. I ett växande Skellefteå med ökande godstransporter är sjöfarten en del i lösningen när det gäller hållbara transporter.

Den nya kajen ger möjlighet att bland annat ta in fler och större båtar och därmed hantera dubbelt så mycket gods, från dagens 1 ton till 2 miljoner ton gods när hamnen byggts ut.

Utvecklar hamnverksamheten

I samband med utbyggnationen kommer hamnen även att söka tillstånd för att driva en mer omfattande hamnverksamhet.

– Under flera år har trenden gått mot att fartygen blir allt större, vilket gör att antalet anlöp i hamnarna inte ökar i samma takt som den totala godsmängden. Att fartygen blir större ställer naturligtvis nya krav på oss som hamn. Vi behöver kunna erbjuda längre och djupare kajer och farledsförbättringar, säger Lars Widelund, hamnchef för Port of Skellefteå.

Det finns sedan tidigare ett tillstånd för att bygga nya landytor på norra sidan av hamnen och för att underhållsmuddra på farleden.

Den nya ansökan gäller nästa etapp, där Skellefteå kommun ansöker om vattendom hos Mark- och miljödomstolen för att anlägga en kaj på norra sidan av hamnen. Kommunen ansöker därför även om tillstånd för vattenverksamhet, då detta behövs för att muddra i farleden. En ansökan görs också för dispens för dumpning, alltså var man ska få lägga muddringsmassorna. Målet är att kajen ska stå färdig 2024.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!