2019-09-18 Göteborgs Hamn rustar för världens största containerbåtar https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/goteborgs-hamn-webb.jpg

Göteborgs Hamn rustar för världens största containerbåtar

Foto: Göteborgs Hamn
Hamnar

Inom de närmaste 10 åren kommer farleden i hamninloppet i Göteborgs Hamn att fördjupas för att förbereda hamnen för anlöp av världens största containerbåtar fullastade.

Fördjupning av farled innebär också omfattande förstärkningar av befintliga kajer i containerterminalen.

Redan i denna tidiga fas genomför Göteborgs Hamn AB en dialog med entreprenörer som kan vara intresserade av att i ett senare skede lämna anbud i någon av de kommande upphandlingarna kopplade till kajförstärkningarna.

Vill bredda kunskapen

Syfte med dialogen är att bredda Göteborgs Hamns kunskap om marknaden. Målet är att hamnen kan utforma framtida upphandlingar så att parterna gemensamt med entreprenörerna kan genomföra projektet på bästa möjliga sätt.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!