2019-08-05 Här möts sjöfart, järnväg och lastbilstrafik https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/helsingborgs-hamn.jpg

Här möts sjöfart, järnväg och lastbilstrafik

Helsingborgs Hamn är den näst största containerhamnen i Sverige. I dagsläget anlöper stora rederier som Maersk, Hapag-Lloyd, MSC, Unifeeder, med flera. Foto: Helsingborgs Hamn
Hamnar
Reportage

Helsingborgs Hamn är en viktig knutpunkt för svensk import och export. Att vara bäst i Sverige på containerhantering är en ambition sen några år tillbaka. Vägen dit är inte alltför lång, hamnen präglas redan idag av ett flertal fördelaktigheter, som närhet till motorväg, egen kombiterminal och ett flexibelt arbetssätt.

När Västhamnen stod klar (den nyaste delen av Helsingborgs Hamn) togs beslutet. Helsingborgs Hamn ska bli bäst på containerhantering.

─ Utvecklingen framåt pekar på att sjötransporterna kommer att öka och att det är enhetstrafiken som kommer att öka mest. Redan idag hanterar vi cirka 220 000 TEU (tjugofotsekvivalenter) via sjö och cirka 75 000 TEU via land, säger Nicklas Romell, CCO på Helsingborgs Hamn.

Näst största containerhamnen

Helsingborgs Hamn är den näst största containerhamnen i Sverige. I dagsläget anlöper stora rederier som Maersk, Hapag-Lloyd, MSC, Unifeeder, med flera. 
─ Vi koncentrerar oss på att möta kundernas behov och har blivit kända för vår flexibilitet, något som vi jobbar väldigt mycket med. Vi ser alltid en logistikförfrågan i sin helhet och har vi inte hela lösningen direkt så tittar vi på möjliga alternativ och mertjänster.  En fördel med Helsingborgs Hamn är infrastrukturen runt omkring. Vi har väldigt nära till motorvägarna, samt egen kombiterminal rakt in i hamnen och en kort insegling, säger Romell och fortsätter:

─ Under de senaste åren har vi breddat vårt utbud, genom att erbjuda mellanlagring, stuff och stripp. Många företag efterfrågar en säker hantering inom ett avspärrat område nära kajen, något som vi har blivit riktigt duktiga på. Det har i sin tur lett till att fler kunder efterfrågar denna typ av hantering.

Satsat stort under senare år

I samband med att sjöfarten och hamnverksamheten utvecklas, satsar Helsingborgs Hamn ständigt på att effektivisera, minska de interna körsträckorna och tillämpa eco-driving.

─ Vi har gjort stora investeringar de sista åren. Bland annat har vi investerat i nya lagerbyggnader i Skåneterminalen där vi, förutom lagerhåller gods, stuffar och strippar containers. I Västhamnen, där vi sköter all containerhantering idag, har vi tagit bort gamla byggnader för att få plats för mer containrar.

Nicklas Romell avslutar med att lyfta en av de viktigaste relationerna som hamnen har, något som präglar både verksamheten men också dess möjlighet till utveckling.

─ Vi ägs av kommunen och är en viktig del av stadens och regionens näringsliv där vi servar industrin. Vår och stadens framtid är tätt sammanflätade där bådas verksamheter är beroende av varandra i ett gynnsamt förhållande.

FAKTA

Helsingborgs Hamn består egentligen av tre hamnar inom området – Nordhamnen, Västhamnen och Sydhamnen. Nordhamnen beskrivs som den mest öppna hamnen. Den är direkt synlig och tillgänglig från den centrala stadskärnan runt Knutpunkten – Helsingborgs kombinerade tåg-, buss- och färjeterminal. Verksamheten i hamnen domineras av den intensiva färjetrafiken till och från Helsingör i Danmark. Västhamnen är den nyaste delen och blev startskottet för containerverksamhet i större skala. Hamndelen har två bassänger, som båda används för containerhantering. I Sydhamnen finns flera terminaler för hantering av olika slags gods – en för hantering av olja, en för spannmål och en som hanterar styckegods, RoRo-trafik och projektlaster.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!