2019-07-08 Full fart i Köpings hamn https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/07/kopingshamn.jpg

Full fart i Köpings hamn

Fotograf: Håkan Nicander Bildtext: I Köpings hamn pågår flera parallella arbeten som alla är delar av utvecklingsarbetet i Köpings hamn.
Fotograf: Håkan Nicander Bildtext: I Köpings hamn pågår flera parallella arbeten som alla är delar av utvecklingsarbetet i Köpings hamn.
Hamnar

För att avlasta trafiksystemen och minska klimatutsläppen har EU och regeringen beslutat att godstransporterna i sjöfarten ska öka. Köpings kommun och Västerås stad har lovat staten att respektive hamn ska förbättras för att kunna ta emot fler och större fartyg och godsmängder.

Stort lyft

För att göra det möjligt genomförs nu ett av de största svenska sjöfartsprojekten någonsin. Södertälje kanal och sluss byggs om och breddas. Västerås och Köpings hamninlopp muddras, kajerna förstärks och får nya spåranslutningar. Satsningen blir ett stort lyft för Västerås och köping.

I Köpings hamn pågår flera parallella arbeten som alla är delar av utvecklingsarbetet i Köpings hamn.

– I dagsläget håller vi på att bygga ett drygt 6000 kvm stort magasin (Magasin 19) som beräknas vara klart innan midsommar. Det är den första åtgärden som anpassar sig till den nya hamnen. Det pågår även en renovering av inre långkajen, renovering av dagvattensystem och hamnytor. Muddringen av hamninloppet kommer att starta 2021 tillsammans med Sjöfartsverket och Västerås stad, säger Håkan Nicander, projektledare Köpings hamn.

Spontdrivningen är den största utmaningen

I Djuphamnskajen arbetar entreprenören NCC i dagsläget med spontning av nya kajlinjen samt betongarbeten med den nya krönbalken längs vattenlinjen. På tvärkajen pågår rivning av befintlig spont samt förberedelser för spontning av ny pir.

– Den stora utmaningen i detta projekt har blivit spontdrivningen. Det har varit svårigheter att driva ned sponten som planerat på grund av markförhållandena, säger Magnus Persson, platschef på NCC.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!