2019-02-28 Hamnkonflikten eskalerar – fullskalig strejk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/01/transportforbundet-webb.jpg

Hamnkonflikten eskalerar – fullskalig strejk

Genrebild Göteborgs Hamn. Foto: Transportföretagen
Genrebild Göteborgs Hamn. Foto: Transportföretagen
Hamnar
Logistikläge
Transport

I fredags varslade Sveriges Hamnar för lockout för samtliga medlemmar i Hamnarbetarförbundet på lediga dagar och blockad mot övertidsarbete samt inhyrning för övertidsarbete under perioden 6 mars kl. 00.00 till och med den 31 juli 2019. Det möter Hamnarbetarförbundet med total arbetsnedläggelse samt blockad.

– Hamnarbetarförbundets agerande följer ett tydligt mönster, de är konfliktorienterade och inte lösningsorienterade. Att hela tiden välja konflikt är inte seriöst utan oansvarigt. Vill de verkligen ha ett kollektivavtal?, säger Mattias Dahl, vd Transportföretagen i ett pressmeddelande.

– I den analys som vi gjort i förbundsstyrelsen och i övriga förbundet i stort så ser vi ingen annan lösning eller utväg än att vi nödgas varsla om total arbetsnedläggelse i alla Sveriges Hamnars medlemsföretag, säger Erik Helgesson, styrelseledamot i Hamnarbetarförbundet i ett citat till Sveriges Radio.

Total arbetsnedläggelse

Onsdagen den 6 mars klockan 00.00 inleds Hamnarbetarförbundets strejk för att teckna ett innehållsmässigt likalydande kollektivavtal som det som Transportarbetareförbundet redan har, alltså ett normalt s.k. andraavtal, det skriver förbundet i ett pressmeddelande. Från och med då råder total arbetsnedläggelse samt blockad av allt arbete inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde på samtliga medlemsföretag inom Sveriges Hamnar.

Detta är en reaktion på arbetsgivarorganisationens varsel i fredags, som innebär lockout på fridagar – alltså löneavdrag för medlemmar alla dagar som de är schemalediga – vilket kan innebära avdrag på över halva månadslönen trots att de jobbar full tid, enligt förbundet. Varslet innehöll också en övertids- nyanställnings-, och inhyrningsblockad som kraftigt skulle begränsa behovsanställda medlemmars (blixt/extringar) möjlighet att försörja sig. ”Det har också förekommit hot mot våra medlemmar om att de skulle bli utan arbete under konfliktperioden om de inte går ur Hamnarbetarförbundet.”

”Översittarfasoner”

Rent konkret så är bakgrunden till konflikten att Sveriges Hamnar konsekvet vägrar att teckna ett kollektivavtal normalt s.k. andravtal som innehåller de rättigheter och skyldigheter som följer av svensk lag, skriver förbundet. I förlängningen handlar det här dock om en större demokratifråga som berör oss alla – föreningsfrihet och möjligheten att fritt få välja vilket fackförbund man vill organisera sig i. Det är en grundläggande demokratisk rättighet som nu hotas av arbetsgivarsidans översittarfasoner, avslutar Hamnarbetarförbundet.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!