Flyg
2 min lästid

Sundsvallsflyg har fått nytt miljöcertifikat

10:e oktober 2014, 08:19
Sundsvallsflyg har fått nytt miljöcertifikat
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Sundsvallsflyg har stadigt minskat sin egen miljöpåverkan sedan 2009 och arbetar med att inspirera och påverka partners, leverantörer och medarbetare till ett mer miljövänligt arbetssätt i stort och smått.

Miljömålen för 2013 omfattar bland annat att 70% av alla återkommande leverantörer ska ha ett strukturerat miljöarbete och att alla medarbetare ska ta ett miljökörkort och lämna förbättringsförslag kring miljöarbetet. Både målen är uppnådda.

Under 2014 har Sundsvallsflyg förstärkt målet kring att minska avfallet både i kabin och på marken utökats till att också omfatta att 50% av förpackningarna som används ombord ska vara 100% återvinningsbara. Överbliven mat från försäljningen ombord omhändertas.

– För oss är både de stora frågorna och de små viktiga. Vi fokuserar på hela resan, allt från transporter till och från flygplatsen till att ställa krav på flygplansoperatörerna kring hanteringen av flygplanen. Exempelvis har vårt flygplan propellerskydd (propellerpyjamas) om nätterna som bidrar till minskad avisning. Äter du något ombord hos oss är sannolikheten stor att din lokalproducerade mat också kommer i en förpackning som är ett riktigt bra miljöval, säger Eva Nyh Hederberg, chef för Sundsvallsflyg.

Sundsvallsflygs miljöarbete i siffror:

84% av Sundsvallsflygs återkommande leverantörer har ett strukturerat miljöarbete.

100% av Sundsvallsflygs medarbetare har klarat det årliga miljökörkortet och bidragit med förbättringsförslag.

– Den stora framgångsfaktorn för oss är engagemanget bland våra medarbetare. Det är genom att tillvarata kreativiteten som vi ständigt lyckas bli bättre i vårt miljöarbete, avslutar Eva Nyh Hederberg, chef för Sundsvallsflyg.

 

#miljöcertifikat #sundsvallsflyg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0