2021-03-01 Så mycket minskade flygtrafiken under 2020 https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/03/shutterstock-flyg-infrastruktur-plan.jpg

Så mycket minskade flygtrafiken under 2020

Bildkälla: Shutterstock / Transportstyrelsen
Flyg

Den reguljära flygtrafiken i svenskt luftrum minskade med 57 procent under 2020 som en direkt följd av pandemin, enligt statistik från Luftfartsverket.

Antalet flygrörelser uppgick under fjolåret till 332 000 att jämföra med 774 000 år 2019.

– År 2020 blev året som ingen hade kunnat föreställa sig. I början av mars kom de första signalerna om att en pandemi hade börjat få fäste i Sverige och sedan följde konsekvenserna av det slag i slag. Pandemin fick dramatiska konsekvenser för resandet i allmänhet och för flyget i synnerhet, säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.

LFV hanterar under ett normalår omkring 750 000 flygrörelser i svenskt luftrum, vilket innebär drygt 60 000 rörelser per månad. Under 2020 minskade inrikestrafiken med 51 procent, utrikes med 64 procent och överflygare med 57 procent.

2020 började med en relativt liten nedgång under de första två månaderna, vilket var i linje med utvecklingen under slutet av 2019. Från mitten av mars började pandemin drabba Europa vilket fick omedelbara och stora konsekvenser för den europeiska flygtrafiken. Gränser stängdes och flygtrafiken minskade snabbt. Flygtrafikvolymerna var som lägst i april då nivån var drygt 15 procent av 2019. Därefter återhämtade trafiken sig något och har sedan halvårsskiftet 2020 legat på en nivå mellan 30 och 35 procent jämfört med 2019.

– Det är svårt att veta när resandet och flyget återhämtat sig och hur branschen som helhet kommer att påverkas av pandemin på lång sikt, säger Ann Persson Grivas.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!