2020-05-28 Peab stänger ned flygplatsen i Ängelholm https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/05/angelholm-helsingborg-airport-peab.jpg

Peab stänger ned flygplatsen i Ängelholm

Foto: Håkan Dahlström / CC BY 2.0
Foto: Håkan Dahlström / CC BY 2.0
Flyg

Passagerarantalet på Ängelholm Helsingborg Airport har minskat under en lägre tid och i samband med coronapandemin blev läget akut. Peab har valt att lägga ner driften av flygplatsen tills vidare för att minimera kostnaderna.

Löpande underskott om 10 miljoner kronor belastade Peabs resultat under det första kvartalet. I samband med beslutet om nedläggning av driften kommer ytterligare kostnader, uppgående till 40 miljoner kronor, belasta verksamheten, varav nedskrivningen av goodwill utgör 20 miljoner kronor.

– Vi har drivit flygplatsen i tio års tid och under de senaste åren har vi framfört att vi långsiktigt inte kan ta ensamt ansvar för denna viktiga samhällsfunktion. Coronapandemins effekter på resandet har ställt frågan på sin spets. Utan intäkter och med en oklar framtid för flyget måste vi nu tyvärr ta steget och stänga flygplatsen tills vidare. Samtidigt har jag goda förhoppningar om att kommunerna i Nordvästskåne vill hitta en lösning så att flygplatsen kan återstartas i framtiden, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab i ett pressmeddelande.

Samarbete med kommunerna

Peab har långt framskridna och konstruktiva diskussioner med ett antal kommuner i Nordvästskåne om förutsättningarna för att bedriva flygplatsverksamheten och de ekonomiska konsekvenserna för detta. En förutsättning i förhandlingarna är att det ekonomiska ansvaret ska bäras av andra än Peab. Förutsättningarna för återstart av flygplatsen bestäms därmed inte av Peab.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!