2021-05-31 Dags för upphandling av flygplatsen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/05/flygplats001.jpg

Dags för upphandling av flygplatsen

Flyg

Nu genomförs upphandlingen av Norrköpings flygplats på uppdrag av Norrköping Rådhus AB. Aktören som vinner upphandlingen erhåller ett driftbidrag om högst 71,4 miljoner kronor.

I december 2020 beslutade kommunfullmäktige att ge Norrköping Rådhus AB i uppdrag att genomföra en upphandling av flygplatsverksamheten i Norrköping. Nu inleds upphandlingsprocessen.

– Vi har jobbat länge för att skapa en mer långsiktig lösning för Norrköpings flygplats. Det var därför glädjande när privata aktörer visade intresse för att ta över och utveckla flygplatsen. Det känns bra att vi nu kommit så här långt i processen och kan bjuda in intresserade aktörer för att lämna anbud, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det blir upphandlings- och inköpsenheten inom kommunstyrelsens kontor som genomför upphandlingsprocessen.

– Vi kommer att inleda upphandlingsprocessen med att bjuda in intressenter till att ansöka om att få lämna ett anbud. Därefter bjuds högst fem anbudsgivare in till att lämna anbud. För att skapa bra framtida förutsättningar kommer den som tar över flygplatsen att få ett driftbidrag under de tre första åren, säger Anna Thörn, kommundirektör och vd för Rådhus AB.

Aktören som vinner upphandlingen erhåller ett driftbidrag om högst 71,4 miljoner kronor under avtalstiden (högst 23,8 miljoner kronor per år). För att erhålla driftbidrag kommer det löpande att ställas ett antal krav inför utbetalning. Aktierna kommer att överlåtas till marknadsmässigt pris. Avsikten är att flygplatsverksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas av Norrköping Airport AB, men med vinnande aktör som ny ägare och ansvarig för verksamheten.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!