2021-04-16 Regeringen satsar 177 miljarder på infrastruktur https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/tomas-eneroth-inframinister-bjorn-nordqvist.jpg

Regeringen satsar 177 miljarder på infrastruktur

Tomas Eneroth, infrastrukturminister
Tomas Eneroth, infrastrukturminister. Foto: Björn Nordqvist
Infrastruktur
Järnväg

Regeringen lägger nu fram en proposition med den största ekonomiska ramen någonsin för transportinfrastrukturåtgärder. Den svenska ramen för infrastruktur ökar med 177 miljarder kronor till 799 miljarder kronor för perioden 2022-2033. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Drift och underhåll av vägar och järnvägar

Regeringen föreslår att medel till drift och underhåll av järnvägen blir 165 miljarder kronor – en ökning med 40 miljarder kronor. Medel till underhåll av vägar föreslås bli 197 miljarder kronor – en ökning med 33 miljarder kronor.

Utbyggnad av nya stambanor och andra viktiga investeringar

I infrastrukturpropositionen föreslår regeringen även att medel till utveckling av transportinfrastruktur blir 437 miljarder kronor – en ökning med 103,5 miljarder kronor. Förslaget till ekonomisk ram för utveckling innebär att den gällande nationella planen kan fullföljas och att satsningar kan göras på såväl nya stambanor som andra angelägna åtgärder.

Nationella planen beslutas 2022

Texten uppdateras.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!