2021-04-14 Vattenbolag döms till skadestånd https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/dricksvatten.jpg

Vattenbolag döms till skadestånd

Foto: Eva Holm Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)
Foto: Eva Holm Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)
Infrastruktur

År 2013 upptäcktes att dricksvattnet i Kallinge förorenats av giftiga PFAS-ämnen. På tisdagen dömdes det kommunala vattenbolaget till att betala skadestånd till drabbade. 

Totalt 165 invånare har stämt kommunen efter att ha druckit av det dricksvattnet som innehållit PFAS. Föroreningarna visade sig komma från brandövningsplatsen på Blekinge flygflottilj, F17. 

I februari 2014 påbörjades en blodprovsundersökning av de boende i Ronneby för att undersöka hur höga halter av PFAS de hade i blodet. 

De halter av PFAS som uppmätts hos dem som varit anslutna till Brantafors vattenverk är bland de högsta som uppmätts i världen.

Tingsrätten konstaterar därför i domen att de uppmätta halterna av PFAS i kärandenas kroppar har inneburit en varaktig förändring och försämring av deras kroppar som medför en nedsatt förmåga att kompensera för ytterligare stress samt en ökad mottaglighet för skadliga effekter av annan miljöpåverkan.”

”Kärandenas kroppar och kroppsfunktioner är således i ett sämre tillstånd än de hade varit om de inte hade exponerats för PFAS.”

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!