2021-03-17 Hifab projektleder flytt av landningsbana https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/03/9673c92db0fa6e70_org.jpg

Hifab projektleder flytt av landningsbana

Michael Edebrant, Airport Operation Manager, Thomas Stenström, Facility Manager Linköping, Lena Näslund, projektledare Banflytt, Per Lindblad, Airport Manager och Sofia Eriksson, Director Finance and Contract. Fotograf: Lasse Hejdenberg
Michael Edebrant, Airport Operation Manager, Thomas Stenström, Facility Manager Linköping, Lena Näslund, projektledare Banflytt, Per Lindblad, Airport Manager och Sofia Eriksson, Director Finance and Contract. Fotograf: Lasse Hejdenberg
Infrastruktur
Projekt

Saab har anlitat Hifab för projekt- och byggledning i projekt Banflytt. Projektet innebär att den befintliga start- och landningsbanan flyttas längre bort från stadskärnan, cirka 600 meter i östlig riktning.

Arbetet med banflytten pågår för fullt och syftet med flytten är bland annat att minska buller och säkerhetsrisker. Banflytten kommer även leda till att Linköpings innerstad får möjlighet att växa samtidigt som verksamheten vid Saab kan utvecklas. 

Mycket har hänt sedan projektets första spadtag togs 2017. Inne på flygplatsområdet har taxibanor och terminalplatta åtgärdats. Den del av befintliga banan som i fortsättningen ska användas har breddats till 45 meter. Nya utrycknings- och servicevägar har anlagts. Markförstärkning för den nya bandelen pågår. Banflytt kräver mycket planering och förberedande arbeten då det påverkar flygplatsens alla system. 

Lena Näslund från Hifab är projektledare för projektet Banflytt och berättar lite om hur allt rullar på. 

Varför är banflytten viktig för Saab och för Linköping stad?
– Syftet med banflytten är att uppnå bullerreduktion, minska säkerhetsrisker för flygtrafiken men även ge Linköping stad en möjlighet att växa. Genom att vi gör förändringarna anpassas befintlig rullbana till gällande regelverk och EU-regler och på längre sikt kommer det här att påverka regionens näringsliv positivt.  

Hur påverkas flygverksamheten av projektet?
– Vi försöker påverka flygtrafiken så lite så möjligt men vi flyttar en massa system vilket i sin tur påverkar trafiken och vi har speciella rutiner med flygtrafikledningen. Hinder som ligger i inflygningslinjen hanteras med tornet och vi fäller exempelvis borriggar när flygplan ska starta och landa. Det är en konstant anpassning, väldigt mycket logistik, samråd med flygplatsen, flygoperatörerna och entreprenörerna. Hittills har det funkat bra och i somras när det var flygfritt i fyra veckor passade vi på att utföra så mycket som möjligt av jobb som låg i banan. När den nya bandelen dockas samman med den gamla under sommaren 2022 kommer det bli ett flygstopp som är känt sen tidigare.

– Avslutningsvis kan jag säga att detta är ett lagarbete mellan alla inblandade. Man ska ha ett bra samarbete med entreprenörerna, flygoperatörerna och flygplatsen. Alla måste ha respekt och förtroende för varandra och samma förståelse för vad som kan hända om minsta lilla sak glöms bort och vad det kan leda till.  

Text: Pontus Erikers 
Foto: Lasse Hejdenberg 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!