2021-02-15 Föreslår insatser för stärkt VA-system https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/02/Bild-rapport-2.jpg

Föreslår insatser för stärkt VA-system

Foto: NCC
Foto: NCC
Byggindustrin
Infrastruktur

I samarbete med Svensk vatten har NCC presenterat en rapport som belyser olika utmaningar och möjligheter kopplat till moderniseringen av VA-systemet. I rapporten kommer NCC med nio förslag på reformer för ett stärkt VA-system.

Att vrida på kranen och få rent dricksvatten är något som vi i Sverige tar för givet. Men trots att vi har stor tillgång till vatten har delar av landet de senaste åren upplevt både översvämningar, vattenbrist och för låg kapacitet i vattenverken.

Sveriges kommunala vatten- och avloppsanläggningarna försörjer idag 90 procent av landets befolkning och större delen av systemet byggdes under 1950-, 60- och 70-talen. Sveriges VA-system är i stort behov av att moderniseras.

– Det finns idag stora hot mot vårt vatten- och avloppssystem. Färska siffror från Svenskt Vattens investeringsrapport visar att investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat från 16 till 23 miljarder per år, med de största behoven i ett gammalt ledningsnät. Samtidigt ökar befolkningen, nya och skarpare miljökrav tillkommer och den accelererande klimatförändringen medför skyfall, översvämningar och torka, säger Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure.

NCC presenterar idag en rapport som belyser olika utmaningar och möjligheter kopplat till moderniseringen av VA-systemet. I rapporten kommer NCC med nio reformförslag med fokus på hur ökad samverkan, tydligare krav, ökad finansiering och höjd kompetens kan stärka VA-verksamheten i landet.

– Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att öka kunskapen om hur ett komplext samhällsproblem kan lösas på ett tydligt och konkret sätt. Sveriges VA-system är en tickande bomb och våra förslag pekar ut riktningen för vad som behöver göras, säger Henrik Enell.

I korthet kan förslagen sammanfattas av:

• Finansieringsmöjligheterna behöver öka för att kommunerna ska kunna fullfölja sitt uppdrag oavsett om det sker via statliga stöd, utökad VA-taxa eller andra källor.

• Tillståndsprocesserna och ansvarsfördelningen för Sveriges VA-system behöver förenklas och tydliggöras.

• Kapaciteten och kompetensen inom VA-organisationerna behöver stärkas och kommunernas VA-organisation behöver avlastas genom att branschens aktörer samverkar och utnyttjar varandras kompetens och resursbas.

• Tydliga nationella krav behöver ställas på VA-systemen för att säkerställa att Sverige har rent vatten och god sanitet enligt Sveriges och FN:s miljömål.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!