2021-01-27 Uppmaning: ”Laga spår och vägar där det bor flest folk” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/09/mälardalsrådet.jpg

Uppmaning: ”Laga spår och vägar där det bor flest folk”

Mälardalsrådet
Infrastruktur

Regeringen förbreder en plan för framtidens infrastruktursatsningar. I ett remissvar som sju regioner Mälardalsrådet står bakom slår man fast att det är trasiga spår och vägar där det bor flest människor som borde prioriteras.

De sju regionerna i Mälardalsrådets transportsamarbete är tydliga i sitt svar till regeringen. Prioritera att laga trasiga spår och vägar där det bor flest människor. Avsätt mer pengar till infrastrukturen. Respektera ingångna avtal om Fyrspåret och Ostlänken.

Förseningar drabbar pendlarna
Varje dag reser 750 000 pendlare över kommungränserna för att komma till jobbet i Stockholm-Mälarregionen. Men trasiga spår och vägar slår hårt mot pendlarna och företagen som fraktar varor. Nu förbereder regeringen planen för vilka spår och vägar som ska repareras och byggas ut under de kommande åren. För att regeringen ska veta var investeringarna gör störst nytta samarbetar de sju regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Ett område som står för nästan hälften av Sveriges BNP.

Regeringen behöver bygga bort förseningarna som drabbar invånarna i Stockholm-Mälarregionen.

– Trafikverket har presenterat budgetramarna för infrastrukturen och nu faller ett tungt ansvar på regeringen att prioritera när resurserna är begränsade. Vårens infrastrukturproposition blir ett vägval. Ska trasiga spår, järnvägsväxlar och trånga vägar fortsätta begränsa vår region. Eller ska samhället återstarta med kraft och framtidstro efter Coronapandemin? Våra sju regioner är eniga i vårt svar till regeringen. Satsningar i Stockholm-Mälarregionen ger nytta för hela landet, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Fyrspåret Uppsala-Stockholm och Ostlänken Järna-Linköping måste bli klara i tid. Staten måste hålla sina löften.

– Utgångspunkten för regeringens arbete med infrastrukturen måste vara att ingångna avtal ska hållas. Trafikverket har tagit upp hur svårt det är att leverera på utsatt tid. Detta måste hanteras. Kommuner, regioner och det omgivande samhället måste kunna lita på att Trafikverkets planer inte ändras från ett år till ett annat, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet.

Prioritera att laga trasiga spår och vägar där det bor människor, avsätt mer pengar till infrastrukturen och respektera ingångna avtal om Fyrspåret och Ostlänken.

Sammanfattning av remissvaret från Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete
• 8 av 10 tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm. Förseningar och inställda tåg i Stockholm-Mälarregionen drabbar resenärer i hela landet.
• Budgeten för infrastrukturen måste öka med minst 20 procent för att åtgärda brister på spår och vägar och göra välbehövliga nyinvesteringar. Planperioden fortsätta vara 12-årig.
• Spår och vägar måste prioriteras där det bor människor. Trasiga spår och bristande vägar måste åtgärdas innan 2030.
• Regionerna behöver mer pengar för smarta satsningar på ökad kapacitet och hållbarhet.
• Det staten har lovat måste genomföras inom de bestämda tidsramarna. Lagt kort ligger.
– En försening av Ostkustbanan (Fyrspåret Uppsala-Stockholm) och Ostlänken (Järna-Linköping) skulle drabba klimatet, pendlarna, företagen och bostadsbyggandet.
– Ostlänken är inte en del av de nya stambanorna, utan ska finansieras i den nationella infrastrukturplanen.
• De nya stambanorna måste planeras utifrån det omgivande trafiksystemet och finansieras i särskild ordning utanför den nationella infrastrukturplanen.
• Satsningar behövs för att minska transporternas klimatpåverkan. Störst potential finns i Stockholm-Mälarregionen, där många människor bor och reser varje dag. Exempelvis i stråken Uppsala-Stockholm, Örebro-Västerås-Stockholm och Stockholm-Linköping.

Remissvaret kan läsas i sin helhet nedan eller på Mälardalsrådets hemsida.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!