2021-01-27 Litauer ska bygga Sveriges längsta träbro https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/01/karlgardsbron-skelleftea-2.jpg

Litauer ska bygga Sveriges längsta träbro

Skiss över den planerade bron i Skellefteå. Illustration: Sweco
Skiss över den planerade bron i Skellefteå. Illustration: Sweco
Byggindustrin
Infrastruktur

Vid måndagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden tilldelades Litauiska Kauno Tiltai uppdraget att bygga Karlgårdsbron.

Mark- och miljödomstolen gav tillstånd till att bygga bron under hösten 2020. Kauno Tiltai får nu i uppdrag att detaljprojektera och ta fram den slutgiltiga gestaltningen under våren för att sedan börja bygga hösten 2021.

 – Vi ser fram emot att inleda ett samarbete med Kauno Tiltai som är en ny aktör för oss här i Skellefteå. Det är glädjande att vi har omvärldens ögon på oss och även får in anbud från företag utanför Sverige, säger projektchef Karin Degerfeldt vid Skellefteå kommun som har deltagit i upphandlingen.

Kauno Tiltai är ett av de största infrastrukturföretagen i Baltikum specialiserat på byggande av bland annat vägar och broar. De har byggt över 100 broar och har över 1000 anställda. Sedan 2014 har företaget etablerat sig på den svenska marknaden, Kauno Tiltai Sverige AB, som nu tilldelats uppdraget att bygga Karlgårdsbron.

Bron ska byggas i Södra Lasarettsvägens förlängning söderut och utformas för stadstrafik, med tydligt fokus på gående och cyklister samt ha en tydlig träprofil.

 – Utbyggnaden av infrastrukturen fortsätter. Vi befinner oss mitt i en samhällsomvandling som går rasande fort. Vi ser en positiv befolkningsutveckling som driver på förtätningar av bostäder, nya arbetsplatser och ökad handel. Karlgårdsbron är därför nödvändig i vår växande kommun, säger kommunalråd Lorents Burman (S).

Kommunfullmäktige har sedan tidigare avsatt 300 miljoner kronor för bron.

Nu väntar en överprövningstid av upphandlingen innan avtalet blir giltigt.

Fakta om bron som entreprenören har att förhålla sig till. Bron ska:

  • Anläggas med träöverbyggnad och ha trämaterial där dess egenskaper är lämpliga.
  • Vara utformad för bil- och kollektivtrafik, cykel och gående med fokus på det sistnämnda och med
    trygga passager och hög tillgänglighet.
  • Vara dimensionerad för bussar i linjetrafik samt räddnings- och renhållningsfordon. Däremot kommer inte tung trafik att tillåtas generellt.
  • Vara av hängverkstyp med 400 meter mellan landfästena.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!