2019-11-18 Svensk infrastruktur får sitt största lyft hittills https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/tomas-eneroth-inframinister-bjorn-nordqvist.jpg

Svensk infrastruktur får sitt största lyft hittills

Tomas Eneroth, infrastrukturminister
Tomas Eneroth, infrastrukturminister. Foto: Björn Nordqvist
Infrastruktur
Reportage

De senaste 15 åren har tågresandet ökat kraftigt, både när det gäller gods- som persontrafik. Men samtidigt har inte järnvägen byggts ut i samma uträckning. År av underinvesteringar har lett till att regeringen nu har beslutat att genomföra den största järnvägssatsningen i modern tid.

Det är nu det sker, berättar Tomas Eneroth infrastrukturminister, när Branschaktuellt intervjuar honom om den största infrastruktursatsningen i Sverige.

– Det är nu vi gör den största satsningen i Sverige. Vi kommer investera 700 miljarder de kommande tio åren i infrastruktur. Det kommer bli mycket kraftiga satsningar på järnväg, både på ny järnväg men också på att reinvestera eller göra stora underhållsinsatser. Det är klart att prioriteringen handlar om att öka kapaciteten – det är ett skäl till att vi utöver de här 700 miljarderna vill bygga nya stambanor för att se till att det finns fler möjligheter för fler tåg att ta sig fram.

Kompetensbrist i branschen

Men det är inte bara järnvägen som behöver investeringar. Branschen skriker efter kompetens och enligt Trafikverket kommer satsningen ge behov för över 235 000 årsarbeten.

Det innebär att vi har ett ganska stort arbete framför oss med att göra branschen och arbetsvillkoren mer attraktiva. Inte minst inom chaufförsyrket, där det finns stor utvecklingspotential att ge bättre arbetsvillkor och bättre utvecklingsmöjligheter, säger Eneroth och fortsätter:

– Jag tror å andra sidan att lönsamheten inom branschen behöver öka för att man ska kunna ge goda anställningsvillkor och det är min uppgift att se till att man har schyssta konkurrensvillkor – framförallt för lastbils- och busstrafiken. Vi ser att man ibland haft en osund konkurrens från utländsk trafik men jag tror samtidigt att vi ändå kommer att behöva arbetskraft från övriga Europa och övriga världen när vi bygger nytt och satsar stort. Vi måste utveckla specialistkompetensen vi har i Sverige, men också ta vara på den kompetens som finns i Europa för att göra rätt satsningar och göra dom så effektiva som möjligt.

Energieffektivt och trafiksäkert

Trots utmaningen i svensk infrastruktur och de stora behoven som har uppstått anser infrastrukturministern att Sverige har varit duktiga på att upprätthålla infrastrukturens roll i växande städer.
– Ja, vi är väldigt duktiga och vi har en modern infrastruktur jämfört med omvärlden. Genom teknikskiftet och digitaliseringen har vi påskyndat investeringen när det gäller laddinfrastruktur och möjligheten att kunna gå över till elfordon i städerna. Det ska kombineras med utbyggda uppkopplingsmöjligheter för geofencing* och för uppkopplade fordon. Här är inte den viktigaste satsningen att vi i Sverige har det modernaste regelverket för testning och implementering utan snarare smarta transportlösningar i städerna som är tysta och energieffektiva som samtidigt digitaliserar, säger Eneroth och fortsätter:

– Min förhoppning är att vi hittar digitala transportslagsövergripande lösningar. Då kan vi till exempel följa godset fram till järnvägen och vidare till den automatiserade och digitaliserade hamnen. Vi kan till och med följa godset på exportmarknaden och kontrollera flödena från början till slut. Sverige kan bli först i världen med en digitaliserad transportinfrastruktur som är transportslagsövergripande.

Avgörande framåt

Sverige är ett innovativt land när det gäller transport och infrastruktur, vilket gör att Tomas Eneroth tycker att framtidsutsikterna ser ljusa ut. Men klyftan mellan stad och landsbygd skapar olika förutsättningar.
– Infrastrukturen kommer att vara helt avgörande för den framtida, smarta uppkopplade staden. Stadsinvånarna kommer att efterfråga mobilitet. Men det finns inte lika förutsättningar för det i hela Sverige. Vi måste ha en politik som ökar tillgängligheten på utpräglad landsbygd. Jag som infrastrukturminister måste både se hur vi utvecklar smarta städer och samtidigt se till att hela landet är med på den teknikomställning som vi håller på med just nu.

FAKTA Geofencing*

Geofencing är en teknik som från första början utvecklades för att minska risken för kapade fordon som används i terrorattentat. Geofencing innebär att man kan bygga upp digitala staket vilket gör att när ett fordon är geofencat och drar ut digitala signaler, kan man reducera hastigheten eller se till att man inte kommer in på vissa ytor.
– Genom geofencing kan vi skapa tryggare och säkrare trafik men också faktiskt helt nya möjligheter till smart trafikplanering i städerna. Kopplat med självkörande fordon ser vi att vi får helt andra mobilitetslösningar i våra storstäder som kommer vara klimatsmarta och skapa mer jobb. Det gör vi för klimatomställningens skull, men också för att det skapar jobb och förhoppningsvis också resulterar i en exportsuccé, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Text: Myrna Whitaker, Jessica Nejman

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!