2019-11-13 Konkurrenskraftig hållbar transport https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/green-cargo.jpg

Konkurrenskraftig hållbar transport

Foto: Green Cargo
Infrastruktur
Reportage
Transport & Logistik

Transport och logistik spelar en avgörande roll om Sverige ska nå klimatmålen till 2030. Samtidigt ökar kraven på snabbhet och flexibilitet på svensk infrastruktur, en nödvändighet för att näringsliv och industri ska kunna verka och fortsätta utvecklas.

För att det ens ska bli möjligt för Sverige att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn måste mer gods transporteras på järnväg. Det menar Ted Söderholm, vd för Green Cargo, Sveriges största operatör inom järnvägslogistik. Även om stämningen är optimistisk och de politiska vindarna blåser varmt, måste det finnas konkreta förutsättningar för att vi verkligen ska gå från ord till handling i omställningsarbetet från väg till järnväg och sjöfart.

Tydlig politisk vilja men svagt agerande

Det finns en tydlig politisk vilja i att rusta upp, modernisera och bygga ut järnvägen. Men bakgrunden till besluten är en underhållsskuld som har tillåtits under en allt för lång tid.

– Allt fler reser med tåg idag och det är i grunden något positivt, men den ökade efterfrågan på kapacitet på spåren skapar också utmaningar. Vi måste hitta en bra balans och prioritering mellan person- och godstransport. Ofta får godstransporter släppa förbi förbipasserande persontransporter, eller bara stå helt still, säger Ted Söderholm. Det är inte bara en stor utmaning, den är kostsam också. För Green Cargo har andelen så kallad ”skogstid”, det vill säga tid när vi står stilla, ökat från 7 till 11 procent de senaste tio åren. För ett logistikbolag av Green Cargos storlek motsvarar det en årlig kostnadsökning på runt 100 miljoner, säger Söderholm och fortsätter: 

– Självklart måste vi som operatör även gräva där vi själva står och ständigt förbättra vår egen verksamhet, alltid ha kunden för ögonen och varje dag leverera konkurrenskraftiga och effektiva logistiklösningar. Som en stor aktör inom järnvägslogistik har vi också ett tydligt ansvar att engagera oss i debatten. Det är oerhört viktigt att stora, betydelsefulla transportpolitiska beslut tas på ett komplett beslutsunderlag.

Godstrafikens roll i konkurrens (och klimatvänligt) Sverige

Idag pratar vi mycket om järnvägen men tyvärr nästan uteslutande om höghastighetsbanor, menar Ted Söderholm som vill att vi ska ta ett bredare grepp.

– Vi behöver tvätta bort myterna. Det finns förutfattade meningar kring godstrafik på järnväg och det är uppenbart att det finns ett behov av att reda ut basfakta om hur det fungerar, egentligen. Det är viktigt att förstå den roll järnvägen spelar i ett hållbart godstransportsystem och att vi redan idag erbjuder mycket av det som efterfrågas av branschen framåt.

– Verkligheten är att transporter på väg är för billiga. Vi lever i en tid med fri frakt, fri retur och leverans över natten. Det finns utländska lågkostnadsaktörer på vägsidan som urholkar marknaden, vilket har resulterat i att väldigt få godsbolag på järnväg går bra idag. Det är viktigt att politiken förstår och är medvetna om konsekvenserna av beslut tagna på ett bristfälligt underlag. Naturligtvis kan vi tågoperatörer inte enbart skylla på varuägare och andra transportslag. Vi behöver steppa upp och bli genomgående bättre, mer effektiva och kundvänliga. Godstransport på järnväg behövs för ett konkurrenskraftigt Sverige – både idag och i framtiden.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!