2019-10-16 Effektiva trafikflöden: en nyckelfråga https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/carl-goransson-stockholms-handelskammare.jpg

Effektiva trafikflöden: en nyckelfråga

Carl Göransson, näringspolitisk expert. Foto: Stockholms Handelskammare
Infrastruktur
Vägar

Inom ramen för den trafikrapport som Stockholms Handelskammare presenterar den 17:e oktober föreslås ett antal presumtiva åtgärder för bättre fungerande vägtrafik.

Carl Göransson, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, menar att effektiva trafikflöden är en nyckelfråga för att staden ska fortsätta växa.

– Befolkningstillväxten kommer att öka belastningen på trafiksystemet. För att fortsätta växa som stad behöver därför vägnätet rustas för att klara fler trafikanter. En viktig åtgärd är att bygga bort lokala flaskhalsar så att vi undviker trafikinfarkter, säger Carl Göransson i ett pressmeddelande.

Den 17:e oktober släpper Stockholms Handelskammare det Chamber Policy Paper som Jonas Eliasson, professor i transportsystem, tagit fram inom ramen för Stockholms Handelskammares arbete för att huvudstadsregionen i framtiden ska vara Europas bästa.

Carl Göransson, näringspolitisk expert, konstaterar att rapporten identifierar stor mängd små och mellanstora trimningar att göra i vägsystemet som skulle få trafiken att fungera bättre.

– Det finns det goda förutsättningar att effektivisera flödena med små till- och ombyggnationer i befintlig infrastruktur. Vi tycker även att det är rimligt att man satsar på exempelvis Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn, säger Carl Göransson.

– Det finns det goda förutsättningar att effektivisera flödena med små till- och ombyggnationer i befintlig infrastruktur. Vi tycker även att det är rimligt att man satsar på exempelvis Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn, säger Carl Göransson.

Elva förslag på trimningsåtgärder

Rapportens elva förslag på trimningsåtgärder gör inte anspråk på att vara en fullständig förteckning över alla projekt som skulle vara önskvärda.

– Vår bedömning är att det finns stora nyttor att hämta hem i att bygga bort just dessa flaskhalsar. Dessutom är flera av investeringarna troligtvis väldigt kostnadseffektiva. Vi lämnar förslag på några åtgärder, men det är sannolikt så att det finns ännu fler lokala flaskhalsar av den här sorten, säger Carl Göransson.

– Möjligheterna att resa effektivt inom staden är oerhört centralt för att Stockholm ska kunna fortsätta växa, utvecklas och vara en väldigt attraktiv stad att bo, jobba och driva företag i, säger Carl Göransson.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!