2018-12-11 ”700 MHz-auktionen strider mot EU-direktiv” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/12/telekom-teleoperator-mobiloperatr-webb-pts.jpg

”700 MHz-auktionen strider mot EU-direktiv”

Johan Johansson, vd för Tre Sverige. Foto: Tre
Johan Johansson, vd för Tre Sverige. Foto: Tre
Infrastruktur

Företagen Telia Sverige AB och Net4Mobility HB förvärvade frekvensutrymme i 700 MHz-bandet och den totala summan för vinnande bud i den första delen av PTS auktion var 2 824 594 446 kronor. Nästa steg i auktionen avgör placeringen för respektive tillstånd i frekvensbandet.

Steg 1 av auktionen har avslutats efter totalt 46 budrundor. I steg 1 köptes totalt 40 MHz, uppdelat på tre tillstånd för FDD. Tre budgivare deltog i auktionen, det skriver PTS (Post- och telestyrelsen) på sin webbsida.

Vinnarna

Vinnande budgivare och de bud de lagt:

  • Telia Sverige AB har vunnit ett frekvenstillstånd om 2×10 MHz FDD med täckningskrav för 1 382 657 650 kronor
  • Net4Mobility HB har vunnit två frekvenstillstånd om totalt 2×10 MHz FDD (två tillstånd om 2×5 MHz FDD). Båda för 720 968 398 kronor vardera, det vill säga totalt 1 441 936 796 kronor.

Företag Hi3G Access AB deltog också men vann inget frekvenstillstånd i auktionen.

I steg 2 avgjordes placeringen för respektive FDD-tillstånd i 700 MHz-bandet. Då deltar de två vinnande budgivarna från steg 1. PTS auktion av tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet har avslutats efter dagens budrunda som avgjorde placeringen i bandet. Två aktörer har vunnit tillstånd för totalt 2 824 594 446 kronor.

Auktionen genomfördes via internet och avslutades efter fem dagars budgivning i 46 budrundor, samt en budrunda som avgjorde placeringen i frekvensbandet. Den sammanlagda summan för tillstånden var 2 824 594 446 kronor.

300 miljoner kronor utgör bud på täckning för tillståndet med täckningskrav, vilket vanns av Telia Sverige AB.

Överklagar

Men alla är inte nöjda över resultatet. Tre menar att utfallet bevisar till stora delar det mobiloperatören varnat för, att de resursstarkaste aktörerna får en alltför dominerande ställning på mobilmarknaden. Tre kommer att överklaga utfallet när tilldelningen är fastställd.

– Det positiva klirret i statskassan idag kan visa sig dyrköpt imorgon. Frekvenser är mobilbranschens viktigaste resurs och måste fördelas klokt. Vi riskerar allvarliga konsekvenser för svenska mobilkunder och för Sverige som ledande IT- och telekomnation, säger Johan Johansson, vd för Tre Sverige i ett pressmeddelande.

Överklagar utfallet

Tre kommer att överklaga utfallet av auktionen, de menar att utformningen har gjort det möjligt för de resursstarkaste aktörerna att förvärva den värdefulla delen av 700 MHz-bandet, vilket snedvrider konkurrensen på mobilmarknaden ytterligare, där de största aktörerna får en mycket stark ställning.

Istället för att säkerställa att flera aktörer får del av det värdefulla spektrumet, som nu sålts för nästan tre miljarder, har PTS försökt kompensera marknaden genom att auktionera ut frekvenser som ingen velat ha, fyra så kallade SDL-block. Detta är ett misslyckande av PTS, menar Tre och visar att myndighetens analys av konkurrenssituationen inför auktionen varit bristfällig och att utformningen av auktionen följaktligen varit felaktig.

Tre anser att utformningen av auktionen strider mot flera EU-direktiv, regeringens instruktion för PTS samt myndighetens egna föreskrifter om att agera konkurrensfrämjande.

– Vi har tidigare påtalat att PTS gjort en bristfällig analys om effekterna för konkurrenssituationen på svensk telekommarknad. Vi avser därför att driva frågan vidare och få det rättsligt prövat, säger Johan Johansson.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!