2018-11-30 Branschen samarbetar för ett grönare flyg https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/11/bra-webb-flyg.jpg

Branschen samarbetar för ett grönare flyg

Foto: BRA
Foto: BRA
Infrastruktur
Transport & Logistik

Nyligen kom beskedet, flygbolagen BRA och SAS inleder tillsammans med Kalmar kommun, Kalmar Öland Airport och AirBP ett gemensamt arbete för att säkerställa finansiering och leverans av motsvarande fem procents inblandning av biobränsle i allt avgående flyg från Kalmar mot Stockholm.

– Detta är ett viktigt steg på vägen för att minska flygets klimatavtryck och nå målet om ett fossilfritt inrikesflyg, säger Anna Soltorp som är Hållbarhetschef för flygbolaget BRA i ett pressmeddelande. Genom att våra resenärer i allt större grad efterfrågar biobränsle och väljer det vid bokningstillfället har vi möjlighet att vara med i projektet och tillsammans göra skillnad och åstadkomma klimatnytta.

”Vi behöver storskalig, kontinuerlig produktion”

– För oss som flygbolag är tillgång på biobränsle helt avgörande för ett framtida fossilfritt inrikesflyg. Vi behöver storskalig, kontinuerlig produktion i närområdet för att få tillgång till hållbart producerat biobränsle till rimliga priser, fortsätter Anna.

Satsningen på biobränsle från Kalmar Öland Airport visar att olika aktörer inom flygbranschen är villiga att samarbeta för att minska sin klimatpåverkan, det menar BRA. Alla aktörer är eniga: Inrikesflyget behövs och kommer även i framtiden att vara viktigt för att hålla ihop Sverige.

– Från ett helhetsperspektiv är det viktigt att prioritera tillgången på biobränsle för inrikesflyg, menar Christian Clemens, vd på BRA.  Även om det händer mycket inom det flygtekniska området så ligger elektrifiering av kommersiellt flyg en bit bort i tid jämfört med biltrafiken.

– För att den regionala konkurrenskraften ska bestå samtidigt som vi säkerställer hållbar utveckling, måste förutsättningar skapas för ett fossilfritt inrikesflyg, fortsätter Christian.

Ta tillvara på skogen som råvara

Hållbara persontransporter stärker Sverige och bidrar till att hela landet kan leva. Sveriges unika fördel, att ha tillgång till skogsråvara som lämpar sig utmärkt som bas för biobränsle, är något som måste tas tillvara, enligt BRA.

De cirka 80 ton biobränsle som behövs för flygtrafiken från Kalmar till Stockholm under 2019 kommer att levereras av AirBP till Kalmar Öland Airport, där BRA och SAS tankar sina flygplan. BRA och SAS finansierar tillsammans 50 procent av merkostnaden för biobränslet samtidigt som Kalmar Öland Airport, säkerställer finansieringen av resterande 50 procent.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!