Infrastruktur
2 min lästid

Här bygger Svevia ny faunapassage

1:a februari 2024, 13:30
Här bygger Svevia ny faunapassage
Bildkälla: Anders Åberg-Johner.
Christopher Blanck Christopher Blanck
Like 0

Projektet är en totalentreprenad och omfattar anläggning av en faunapassage, under väg 535 i höjd med Åstebotjärn mellan Partille och Landvetter, sex kilometer viltstängsel samt en tillfällig väg för omledning av trafiken.

– Det är ett projekt med biologisk mångfald och trafiksäkerhet i fokus där vi har ett tätt samarbete med Trafikverket för att hitta de mest optimala lösningarna. Syftet är att möjliggöra för älgar, rådjur, hare, räv och andra djur att vandra fritt mellan skogsområdena utan att trafiksäkerheten påverkas, säger Fredrik Lundvall, Svevia

Tar delar av väg i anspråk

Drygt 20 000 bilar passerar vägen varje dag och för att minska trafikstörningar under projektet så anläggs en tillfällig väg förbi arbetsområdet. I samband med det arbetet behöver Svevia för vissa arbetsmoment ta delar av väg 535 i anspråk.

– Nästa steg är att schakta ur en del av den befintliga vägen ner till underliggande berg som vi sedan spränger för att kunna grundlägga och gjuta faunapassagen. Sista steget är att återställa den befintliga vägen och montera en bullerskärm med träpanel längs med faunapassagen. Skärmen monteras för att djuren inte ska störas av trafiken och av buller, säger Fredrik Lundvall.

Passagen, som ligger i en svacka, konstrueras för att skapa bästa möjliga förutsättningar för djuren att använda den. Höjd och bredd anpassas så att älgarna kan se skogen på andra sidan, vilket behövs för att de ska vilja och våga passera under vägen. Markytan ska bestå av både vatten och naturmark och upplevas som en naturlig del i den omgivande naturen. Själva passagen för djuren är cirka 4,5 meter hög och 20 meter bred.

#svevia #trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0