2018-02-13 Jernhusen fortsätter att växa https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/12/malmo.jpg

Jernhusen fortsätter att växa

Jernhusen truck
Bildkälla: Jernhusen
Infrastruktur
Järnväg

Under 2017 har Jernhusen fortsatt att växa med god lönsamhet. Totalt investerades 663 miljoner kronor, och fastighetsbeståndet hade vid årets slut ett marknadsvärde på 16,2 miljarder kronor. Periodens rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med sju procent och uppgick till 683 (640) miljoner kronor.

– Det går bra för de verksamheter som etablerat sig i våra stationsnära fastigheter. Det finns en dynamik i kommunikationsnära lägen, vilket också börjar visa sig utanför storstadsområdena. Vi märker ett växande intresse för fastighetsutveckling från flera kommuner, säger Kerstin Gillsbro, vd.

Viktiga händelser för Jernhusen under året

 • Fastighetsintäkterna uppgick till 1 453 (1 368) MSEK. Ökningen beror främst på hyresintäkter från färdigställda investeringsprojekt.
 • Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med sju procent och uppgick till 683 (640) MSEK. I jämförbart bestånd uppgick rörelseresultatet före värdeförändringar till 683 (664) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 892 (1 747) MSEK. Minskningen beror främst på lägre orealiserade värdeförändringar på fastigheter jämfört med föregående år, 202 (1 099) MSEK. Det genomsnittliga direktavkastningskravet i portföljen bedöms till 5,8 (6,0) procent.
 • Finansiella poster uppgick till –154 (–113) MSEK.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 649 (1 259) MSEK och har påverkats av orealiserade värdeförändringar på derivat om 54 (–106) MSEK och skatt om –144
  (–269) MSEK.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 663 (622) MSEK.
 • Fastighetsförsäljningar uppgick till 178 (591) MSEK.
 • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 687 MSEK till 16 234 (15 547) MSEK. Förändringen beror främst på genomförda investeringar.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 179 (178) MSEK.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!