Infrastruktur
3 min lästid

Kapacitetsbrist på järnvägen kostar branschen miljarder

14:e november 2021, 10:21
Kapacitetsbrist på järnvägen kostar branschen miljarder
Foto: Green Cargo
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Kapacitetsbrist på Västra och Södra stambanan kostar miljarder varje år. Att snabbt färdigställa dubbelspåret Hallsberg–Mjölby och fyrspåret Malmö–Hässleholm samt fyrspåret Alingsås–Olskroken skulle ge betydande samhällsekonomiska vinster och ekonomiska utsläpp. Det hävdar Green Cargo i en ny infrastrukturrapport.

Green Cargo har tidigare i broschyren ”Bygg framtiden – infrastruktursatsningar för hållbara godstransporter och stärkt konkurrenskraft för näringslivet” presenterat företagets syn på dagens och framtidens godstransporter.

I årets upplaga lyfter järnvägsbolaget de behov som bedöms vara de mest kritiska för näringslivets transporter på järnväg på kort och lång sikt. Rapporten beskriver även den pågående effektiviseringen av transportsektorn – ett skifte där mer av det långväga godset flyttas från väg till järnväg.

– Industrins omställning till klimatsmarta värdekedjor går i en rasande takt och det transportberoende näringslivets behov av energieffektiv och kapacitetsstark logistik är större än någonsin. Men för att Sverige ska nå klimatmålen, samtidigt som att näringslivet stärker sin konkurrenskraft krävs det snabba åtgärder på järnvägen, säger Ted Söderholm, vd för Green Cargo.

I rapporten pekar Green Cargo ut tre snabba åtgärder som är helt centrala för godsets framkomlighet i det befintliga järnvägssystemet och därigenom konkurrenskraften för svenskt näringsliv. “På kort sikt måste de lägst hängande frukterna plockas fortast möjligt”, skriver järnvägsbolaget och pekar ut dubbelspåret Hallsberg–Mjölby, fyrspåret Malmö–Hässleholm samt bygget av fyrspår Alingsås–Olskroken som de tre största flaskhalsarna.

Kapacitetsbristerna kostar miljarder

Dagens kapacitetsbrist innebär årliga merkostnader i miljardklassen för både godsoperatörer och varuägare. Skogstid, planerat stillestånd på grund av primärt kapacitetsbrist, har under de senaste tio åren kostat Green Cargo närmare tre miljarder kronor.

För branschen som helhet handlar det om nära fem miljarder kronor i fördyrade produktionskostnader. Därtill kommer varuägarnas merkostnader i form av förlängda ledtider, minskad produktivitet och försvagad konkurrenskraft. Kapacitetsbristen ger allvarliga företagsekonomiska och samhällsekonomiska konsekvenser.

– För varje dag som dessa flaskhalsar står oåtgärdade snurrar taxametern fortare för AB Sverige. Proppar i Väst- och Sydsverige är proppar för norra Sverige. Att snabbt bygga bort dessa kapacitetsbrister skulle ge mycket stora samhällsekonomiska vinster för hela landet, säger Ted Söderholm.

I rapporten lyfts även behovet av att anpassa godsbangårdarna för längre tåg och behovet av dubbelspår på Norrbotniabanan i så lång utsträckning som möjligt. Behovet av redundans för järnvägstrafiken över Öresund är en annan viktig fråga som behöver hanteras omgående.

Green Cargo bedömer att stålexporten på järnväg kommer växa när produktionen blir fossilfri. Det kommer sätta ytterligare press på det långsiktiga kapacitetsbehovet längs den svenska delen av ScanMed-korridoren, tillsammans med den ökade tågtrafiken via Fehmarn Bält-förbindelsen.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0