Infrastruktur
3 min lästid

Teknikkonsult expanderar med nya järnvägsuppdrag

10:e november 2021, 08:35
Teknikkonsult expanderar med nya järnvägsuppdrag
Pressbild: Rejlers
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Rejlers har vunnit ett flertal uppdrag som stärker bolagets position som teknikkonsult inom järnvägssektorn. Satsningen är ett led i Rejlers tillväxtstrategi och mål att öka andelen uppdrag som bidrar till ett hållbart samhälle, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Gemensamt för uppdragen är att bidra till minskad miljöpåverkan genom elektrifierade transporter och en förbättrad arbetsmiljö. Uppdragen spänner över flera teknikdiscipliner inom Rejlers.

– Vi samverkar inom Rejlers olika kompetensområden för att på bästa sätt möta behov och utmaningar, vilket stärker vår ambition att vara en helhetsleverantör inom hållbar samhällsbyggnad, säger Henrik Öhrnell, divisionschef Industry och Infrastructure på Rejlers Sverige. 

– En viktig del i att minska utsläppen är att bygga ut järnvägen och minska användandet av bilar med fossila drivmedel. Omställningen till en hållbar transportsektor kräver både kompetens och nytänkande, och här ser vi att Rejlers kan bidra med mycket, säger Jenny Edfast, vd på Rejlers Sverige.

Rejlers har stort fokus på organisk tillväxt och har det senaste året rekryterat kraftigt inom järnväg, under ledning av affärsområdeschef Anel Bajramovic. Förvärven av KANtech i Norge samt Geosigma i Sverige har ytterligare stärkt bolagets position inom infrastruktur. KANtech har specialkompetens inom järnvägsteknik och större järnvägsprojekt och Geosigma har ledande kompetens inom berg, hydrogeologi, förorenad mark samt byggnadsverk. 

Kort om de uppdrag Rejlers nyligen vunnit inom järnvägssektorn:

Elektrifiering Eksjö-Nässjö
Den dieseldrivna persontågtrafiken ska fasas ut och Rejlers bistår Trafikverket i arbetet med att ta fram järnvägsplan, systemhandling, bygghandling/förfrågningsunderlag och byggplatsuppföljning.

Stolpbyten Almedal-Borås
Byte av kontaktledningsstolpar på den ca 7 mil långa sträckan mellan Almedal och Borås i syfte att möjliggöra fortsatt säker elektrifierad tågdrift på sträckan. Rejlers uppdrag består av framtagande av förfrågningsunderlag/Bygghandling och byggplatsuppföljning.

Förbigångsspår Välövattnet
Förbigångsspåret Välövattnet kommer att ge möjlighet för snabbare persontåg att passera långsammare godståg och på så sätt bidra till att trafiken kan öka under de tider på dygnet när det är som mest trafik på sträckan. Rejlers tar fram bygghandling/förfrågningsunderlag och byggplatsuppföljning för arbetet.

Bangårdsbelysning Hallsberg
Hallsberg är en av Sveriges största bangårdar och Rejlers har fått i uppdrag inventera och projektera ny energieffektiv belysning, som kommer att förbättra arbetsmiljön på bangårdarna och minska energiförbrukningen.

Ramavtal Specialister trafikstyrningssystem järnväg
Rejlers har erhållit ramavtal inom 15 kategorier gällande Specialister, Trafikstyrningssystem. Avrop kan ske både genom direktavrop via rangordning och genom förnyad konkurrensutsättning.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0